İngilis dilində quşlar

Bu dərsdə ingilis dilində quşlar mövzusuna dair yeni sözlər öyrənəcəyik.Aşağıdakı çalışmaları sırayla yerinə yetirin. Bu çalışmalar, ingilis dilində quşların adlarını tez və asan öyrənməyiniz üçün yoxlanılmış vasitədir. Mütəmadi olaraq tekrarlamağı unutmayın.

1. İlk öncə yeni sözləri öyrənək. Şərhçinin ardınca təkrar edin.
2. Daha sonra isə yaddaşımızı yoxlayaq. Şəkildə təsvir olunanların adlarını ingilis dilində deyin.
3. Şərhçinin ingilis dilində dediyi sözləri siz Azərbaycan dilində deyin.
4. Kağız qələm götürün. İmla yazın.
5. İmlanı yoxlayın.

İngilis dilində quşların adları

Bird - quş

Sparrow - sərçə

Crane - durna

Woodpecker - ağacdələn

Crow - qarğa

Swan - qu quşu

Eagle - qartal

Swallow - qaranquş

Falcon - şahin

Stork - leylək

Flamingo - flamingo

Quail - bildirçin

Gull - qağayı

Pigeon - göyərçin

Pelican - balıqudan

Ostrich - dəvəquşu

Peacock - tovuzquşu

Owl - bayquş

Parrot - tutuquşu