Vəhşi heyvanlar ingilis dilində

Bu dərsdə vəhşi heyvanlar ingilis dilində mövzusuna dair yeni sözlər öyrənəcəyik.Aşağıdakı çalışmaları sırayla yerinə yetirin. Bu çalışmalar, ingilis dilində vəhşi heyvanların adlarını tez və asan öyrənməyiniz üçün yoxlanılmış vasitədir. Mütəmadi olaraq tekrarlamağı unutmayın.

1. İlk öncə yeni sözləri öyrənək. Şərhçinin ardınca təkrar edin.
2. Daha sonra isə yaddaşımızı yoxlayaq. Şəkildə təsvir olunanların adlarını ingilis dilində deyin.
3. Şərhçinin ingilis dilində dediyi sözləri siz Azərbaycan dilində deyin.
4. Kağız qələm götürün. İmla yazın.
5. İmlanı yoxlayın.

İngilis dilində vəhşi heyvanların adları

Wild animals - Vəhşi heyvanlar

Bear - Ayı

Zebra - Zebra

Beaver - Qunduz

Wolf - Canavar

Camel - Dəvə

Turtle - Tısbağa

Crocodile - Timsah

Tiger - Pələng

Lion - Aslan

Leopard - Bəbir

Panther - Pantera

Fox - Tülkü

Deer - Maral

Elk - Sığın

Elephant - Fil

Giraffe - Zürafə

Lizard - Kərtənkələ

Snake - İlan