• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

CSS kursu. Blok model

Biz CSS kursu üzrə növbəti dərsimizə başlayırıq. Bu dərsimizdə biz blok modellərdən danışacağıq. Bu çox maraqlı və eyni zamanda vacib mövzulardan biridir. Beləliklə blok model nədir? Və o nəyə lazımdır? Nədə istifadə olunur? Əslində bütün elementlər brauzer üçün vahid bir blok təşkil edir. Və bu bloklar tam olaraq ona aid olan sahənin bütün enini əhatə edir. Deməli hər bir element, teq brazuer üçün ayrıca blokdur və bir sətrin eninə qədər bütün sahəsini əhatə edir. Yəni blok kontentin yəni teqlər daxilində olan verilənlərin bitdiyi yerdə deyil həmin sətrin sonuna qədər bütün boş sahəni də əhatə edir. Beləliklə nəticə çıxır ki hər bir element özlüyündə bir blokdur və blokların özlərinin strukturu da vardır. Ola bilsin sizə bir qədər çətin gəlsin amma narahat olmayın praktiki dərslərdə biz bunlar üzərində dəfələrlə işləyəcəyik və avtomatizmə qədər çatdıracağıq. Bu mövzu ən vacib mövzulardan biridir, çünki hər zaman nəyisə biraz sağa və ya sola çəkmək lazım gəlir və ya hardasa zazor – aralıq qeyd etməli oluruq. Bu baxımdan da biz mütəmadi olaraq bu xüsusiyyətlərə müraciət edəcəyik. Ona görə də bu mövzunu dərindən mənimsəməlisiniz.


Əfqanoğlu