• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

CSS kursu.Mətnin formatlaşdırılması 1

Bu dərsimizdə biz mətnin formatlasdirilmasi mövzusuna baxacağıq. Bəzən qeydiyyat zamanı biz müəyyən sətrin və ya mətnin hər hansı bir hissəsinin altından xətt çəilmiş kimi qeyd etməli oluruq. Bunu biz TEXT-DECORATİON elementi vasitəsilə edəcəyik. Eyni zamanda biz bu element vasitəsilə secilmiş fraqmentin yalnız altından deyil, eyni zamanda üstündən və üzərindən də xətt qeyd edə bilərik. Bunun üçün text-decoration elementinin müxtəlif məzmunları nəzərdə tutulmuşdur. Bu elementdən adətən istinadlarla iş zamanı istifadə edilir. Bildiyimiz kimi brauzerlər istinadları özləri formatlaşdırırlar, və Siz fərqli formatlaşmanı qeyd etmək istəsəniz o zaman bu elementdən istifadə etməli olacaqsınız. Seçilmiş fraqmentin altından xətt çəkmək üçün biz UNDERLİNE məzmunundan istifadə edəcəyik. Eyni zamanda əgər biz seçilmiş mətn fraqmentinin üstündən xətt çəkmək istəyiriksə o zaman biz Text-decoration elementinin məzmununda OVERLİNE qeyd etməli olacağıq. Əgər biz seçilmiş mətn fraqmentinin üzərindən xətt çəkmək istəsək o zaman biz məzmunda LİNE-THROUGH qeyd etməli olacağıq. Xəttin ümumiyyətlə qeyd edilməməsini də brauzerə göstəriş verə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə olaraq Text-decoration elementinin məzmununda NONE qeyd edirik.


Əfqanoğlu