• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

CSS kursu. Siyahılar

Siyahılar

Bu dərsimizdə biz siyahıların xarici görünüşünə cavab verən CSS xüsusiyyətlərini öyrənəcəyik. Praktikada biz siyahılara tez-tez müraciət edəcəyik ona gorə də dərsə ciddi yanaşın bu xüsusiyyətləri yadda saxlamalısınız. İlk xüsusiyyət siyahıların markerlərinin xarici görünüşüdür. Əlbəttə markerlərin müxtəlif çeşidləri lazım ola bilər, və biz HTML də TYPE atributu vasitəsi ilə onları dəyişməyi artıq öyrənmişik. Lakin, biz markerlərin xarici görünüşünü artıq CSS vasitəsi ilə qeyd edəcəyik.

Beləliklə gəlin biz ul selektorunu qeyd edək və onun üçün siyahılara cavab verəcək qaydaları qeyd edək. Markerlərin xarici görünüşü üçün CSS-də LIST-STYLE-TYPE elementi cavab verir. Indi isə onun xüsusiyyətlərinə baxaq - ən populyar variant NONE; variantıdır.

Burada həm nömrələnmiş həm də nömrələnməmiş siyahılar üçün variantlar vardır. Burada bir xarakterik cəhət də vardır ki, CSS-lə qeydiyyat zamanı siz artıq hansının nömrələnmiş siyahılar hansının nömrələnməmiş siyahılarda istifadə etmək mümkün olub olmadığı üçün baş sindırmalı deyilsiniz beləki, bütün variantlar həm nömrələnmiş həm də nömrələnməmiş siyahılarda istifadə edilə bilər. Yəni fərqi yoxdur bu UL-dir və ya OL-dir. Beləliklə ilk variantı artıq biz öyrəndik, növbəti CIRCLE , DISC və SQUARE variantları ilə biz HTML kursundan tanışıq. Ardından isə daha az istifadə edilən variantlardır – bunlar adi rəqəmlər, hərflər, balaca hərflər, rum rəqəmləri, yunan hərfləri və s. Siz bunların hamısından istifadə edə bilərsiniz.

Rum rəqəmlərindən istifadə etmək üçün sadəcə olaraq xüsusiyyət hissəsində UPPER-ROMAN qeyd etməliyik. Beləliklə siz CSS vasitəsilə listlərin markerlərinin qeydiyyatını bu cür asanlıqla apara bilərsiniz.

Növbəti məqam isə şəkil markerləridir. Bunun üçün xüsusi qayda qeyd edirik - LIST-STYLE-IMAGE: elementini qeyd edirik. Bu xüsusiyyət artıq brauzerə məlumat verirki, müvafiq siyahının markeri şəkil olacaqdır. Əlbətdəki bu informasiya ilə yanaşı biz həmdə brauzerə məlumat verməliyik ki, bu hansı şəkildir, yəni, brauzer onu hardan götürməlidir, yerini deməliyik. Deməli biz xüsusiyyət sahəsində şəkilin direktoriyasını, yəni yerini qeyd etməliyik. Beləliklə şəkilin direktoriyasını qeyd etmək üçün biz url yazırıq və mötərizə daxilində direktoriyanı qeyd edirik. Burada bir məqama da toxunum bu çox vacib bir məqamdır – çünki əksəriyyət əsasən burada səhvə yol verir. Deməli direktoriyanı biz CSS cədvəlinə uyğun olaraq verməliyik. Yəni ilk olaraq bu cədvəlin hansı direktoriyada hansi qovluqda olduğunu tapmalıyıq. Çünki bizim stil cedvelimiz css qovluğundadır şəkil isə image qovluğundadır. Deməli biz ilkin olaraq brauzerə deməliyik ki, css qovluğundan çıx, daha sonra isə image qovluğuna daxil ol – bunun üçün sadəcə olaraq qovluğun adını qeyd edirik. Ardından isə orada şəkil faylını tap.

Bununla da bügünlük dərsimizi burada yekunlaşdıraq. Hər dərsdə dediyim kimi, yenə də təkrar edirəm sadəcə videolara baxıb keçməklə kifayətlənməyin praktiki olaraq hər dərsdən sonra məşğələlər edin və bir gün ərzində bir neçə dərsə yüklənməyin. Siz tez öyrənmək istəsəniz əslində geri düşəcəksiniz çünki, praktika olmadan və gündə 1 dən artıq dərsə baxsanız o zaman nəticədə heçnə yadınızda qalmayacaq və ya elementləri, xüsusiyyətləri sadəcə olaraq qatışdırmış olacaqsınız.


Əfqanoğlu