• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

DÖvlət qulluğuna hazırlıq.

Azərbaycan dili proqramı kursu.

Dərs 1. Fonetika

Dərs 2. Azərbaycan dili. Ahəng qanunu, heca, vurğu

Dərs 3. Leksika

Dərs 4. Söz yaradıcılığı

Dərs 5. Morfologiya

Dərs 6. İsim

Dərs 7. Sifət

Dərs 8. Say

Dərs 9. Əvəzlik

Dərs 10. Fel

Dərs 11. Zərf

Dərs 12. Köməkçi nitq hissələri

Dərs 13. Nida

Dərs 14. Sintaksis

Dərs 15. Cümlə

Dərs 16. Cümlə üzvləri

Azərbaycan dili kursunun davamı hazırlanmaqdadır. Yaxın günlərdə istifadənizə veriləcəkdir.


Əfqanoğlu