• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Azərbaycan dili.Sifət

Bu dərsimizdə biz əsas nitq hissəsi qrupuna aid olan sifət mövzusuna baxacağıq. sifət əşyanın əlamət və keyfiyyətini bildirən əsas nitq hissəsidir. Sifət necə, nə cür və hansı suallarına cavab verir. Sifəti başqa nitq hissələrindən fərqləndirən əsas xüsusiyyəti onun dərəcə bildirməsidir. Bu baxımdan sifətin 3 dərəcəsi vardır: Adi dərəcə, azaltma dərəcəsi və çoxaltma dərəcəsi. Sifətlər cümlədə əasasən təyin olur.


Əfqanoğlu