• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

DÖvlət qulluğuna hazırlıq.

BA qrupu üzrə İnformasiya texnologiyaları proqramı kursu.

1. İNFORMATİKA VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI.

1.1. İnformasiya anlayışı və informasiyanın əsas xassələri

1.2. Verilən, məlumat və bilik anlayışları

1.3. İnformasiyanın formaları və təqdimolunma üsulları

1.4. İnformasiyanın növləri

1.5. Əsas informasiya prosesləri: informasiyanın toplanılması, saxlanılması, emalı və ötürülməsi

1.6. İnformasiyanın kodlaşdırılması anlayışı

1.7. Simvolların kodlaşdırılması standartları

1.8. İnformasiya miqdarının ölçü vahidləri

1.9. Müxtəlif tip informasiyaların kodlaşdırılması

2. KOMPÜTER VƏ ONUN TEXNİKİ TƏMİNATI.

2.1. Fərdi kompüterlərin əsas xarakteristikaları

2.2. FK-nın təsnifatı və xüsusiyyətləri

2.3. FK-nın əsas qurğuları və onların iş prinsipi

2.4. Daxili və xarici yaddaş qurğuları

2.5. Periferiya qurğuları

3. PROQRAM TƏMİNATI.

3.1. Sistem proqram təminatı və onun təsnifatı

3.2. Tətbiqi proqram təminatı və onun təsnifatı

3.3. İnstrumental proqram təminatı və onun təsnifatı

3.4. Proqramlaşdırma vasitələri

3.5. Kompüter virusları və onların təsnifatı

3.6. Antivirus proqramları

3.7. Verilənlərin sıxlaşdırılması

4. MICROSOFT WINDOWS 7 ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ.

4.1. Windows 7 ƏS-nin təyinatı, əsas xarakteristikaları və anlayışları

4.2. Windows 7 ƏS-nin əsas komponentləri: İş masası, Başlat menyusu, Tapşırıq paneli və onlarla iş

4.3. Windows 7 ƏS-də AERO interfeysinin funksiyaları

4.4. Windows 7 ƏS-nin əsas obyektləri: fayl, qovluq və qısayollar

4.5. Windows 7 ƏS-də pəncərələrin növləri və onlarla iş prinsipləri

4.6. Pəncərə komponentləri və onların idarəetmə elementləri

4.7. Windows bələdçisi

4.8. Qovluqlar və fayllar üzərində əməliyyatlar

4.9. Mübadilə buferi

4.10. Windows 7 ƏS-də proqram və faylların axtarışı, *, ? maskalarından istifadə

4.11. Windows 7 ƏS-də İdarəetmə Paneli və onunla iş prinsipləri

4.12. Windows 7 ƏS-də standart proqramlar

5. MICROSOFT WORD 2010 MƏTN PROSESSORU.

Bu kurs DİM-nin təqdim etdiyi proqram əsasında tərtib edildiyindən ixtisarla verilmişdir. Microsoft Word tam kursuna keçmək üçün aşağıdakı keçidə sıxın.

WordMicrosoft Office Word

5.1. Microsoft Word mətn prosessorunun təyinatı və əsas xüsusiyyətləri

5.2. Microsoft Word 2010 mətn prosessorunun proqram pəncərəsi və onun əsas komponentləri

5.3. Lent qrafik interfeysi

5.4. Cəld müraciət paneli

5.5. Vəziyyət sətri

5.6. Mətnin daxil edilməsi və redaktəsi

5.7. Mətn sahəsində keçidlər

5.8. Mətn fraqmentinin seçilməsi və onun surətinin köçürülməsi

5.9. “Drag and Drop” texnologiyası

5.10. Mətn fraqmentinin yerinin dəyişdirilməsi

5.11. Mübadilə buferi ilə iş

5.12. Fayl əməliyyatları

5.13. Mətnin formatlaşdırılması

5.14. Üslublar

5.15. Mövzular

5.16. Səhifə parametrləri

5.17. Sənədə müxtəlif obyektlərin əlavə edilməsi

5.18. Cədvəllərlə iş

5.19. Sənədin görünüş rejimləri

5.20. Sənədin tərtibatı

5.21. Mündəricatın hazırlanması

5.22. Sənədin icmalı

5.23. Tezaurus

6. MICROSOFT EXCEL 2010 CƏDVƏL PROSESSORU

Bu kurs DİM-nin təqdim etdiyi proqram əsasında tərtib edildiyindən ixtisarla verilmişdir. Microsoft Excel tam kursuna keçmək üçün aşağıdakı keçidə sıxın.

excelMicrosoft Office Excel

6.1. Microsoft Excel cədvəl prosessorunun təyinatı və əsas xüsusiyyətləri

6.2. Microsoft Excel 2010 cədvəl prosessorunun proqram pəncərəsi və onun əsas komponentləri

6.3. Lent qrafik interfeysi

6.4. Cəld müraciət paneli

6.5. Düstur sətri

6.6. Vəziyyət sətri

6.7. Microsoft Excel 2010 elektron cədvəlinin komponentləri

6.8. Verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi

6.9. Xanaların və verilənlərin formatlaşdırılması əməliyyatları

6.10. Düsturların daxil edilməsi və redaktəsi

6.11. Funksiyalar

6.12. Funksiya kateqoriyaları

6.13. Excel 2010 elektron cədvəlinin əsas funksiyaları və onlardan istifadə qaydaları

6.14. Fayl əməliyyatları

6.15. İş vərəqlərinin idarə edilməsi

6.16. İş vərəqinin görünüş rejimləri, miqyası və formatlaşdırılması

6.17. İş kitablarının pəncərələri ilə iş

6.18. Səhifə parametrləri

6.19. Səhifə fonu

6.20. İş vərəqinə müxtəlif obyektlərin əlavə edilməsi

6.21. Diaqramlar və onlarla iş

6.22. Verilənlər siyahısı ilə iş

6.23. Microsoft Excel 2010 cədvəl prosessorunda sıralama və süzgəc əməliyyatları

6.24. Verilənlərin analizi

6.25. Yekun cədvəlin yaradılması

7. MICROSOFT POWER POINT ELEKTRON TƏQDİMAT PROQRAMI

Bu kurs DİM-nin təqdim etdiyi proqram əsasında tərtib edildiyindən ixtisarla verilmişdir. Microsoft Power Point tam kursuna keçmək üçün aşağıdakı keçidə sıxın.

powerpointMicrosoft Office Power Point

7.1. Microsoft PowerPoint elektron təqdimat proqramının təyinatı və əsas xüsusiyyətləri

7.2. Elektron təqdimat və slaydlar

7.3. Microsoft PowerPoint 2010 proqram pəncərəsi və onun əsas komponentləri

7.4. Lent qrafik interfeysi

7.5. Cəld müraciət paneli

7.6. Vəziyyət sətri

7.7. Fayl əməliyyatları

7.8. Təqdimatların hazırlanması

7.9. Slayda mətnlərin daxil edilməsi, redaktəsi və formatlaşdırılması

7.10. Slayda müxtəlif obyektlərin əlavə edilməsi

7.11. Slaydların arasında keçid effektləri

7.12. Slayd obyektlərinin animasiya effektləri

7.13. Təqdimatın görünüş rejimləri

7.14. Slaydların nümayişi

8.VERİLƏNLƏR BAZASI. MICROSOFT ACCESS 2010 VERİLƏNLƏR BAZASININ İDARƏETMƏ SİSTEMİ

Bu kurs DİM-nin təqdim etdiyi proqram əsasında tərtib edildiyindən ixtisarla verilmişdir. Microsoft Access tam kursuna keçmək üçün aşağıdakı keçidə sıxın.

accessMicrosoft Access

8.1. Verilənlər Bazası anlayışı

8.2. VB-nin struktur elementləri

8.3. Verilənlər Bazasının İdarəetmə Sistemləri, onların funksiyaları və növləri

8.4. VBİS-in komponentləri

8.5. VB-nin modelləri

8.6. VBİS-in təsnifatı

8.7. Microsoft Access 2010 mühitində VB-nin işlənilməsinin əsas mərhələləri

8.8. Microsoft Access 2010 proqram pəncərəsi və onun əsas komponentləri

8.9. Lent qrafik interfeysi

8.10. Cəld müraciət paneli

8.11. Vəziyyət sətri

8.12. Fayl əməliyyatları

8.13. Verilənlərin tipləri

8.14. Verilənlərin daxil edilməsi, redaktəsi və silinməsi

8.15. Microsoft Access 2010 mühitində verilənlərin emalı: süzgəclər və sorğular

8.16. Verilənlərin sıralanması

8.17. Microsoft Access 2010-un obyektləri: cədvəllər, sorğular, formalar, hesabatlar, makroslar, modullar

9. KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİ

9.1. Kompüter şəbəkələrinin əsas anlayışları, təyinatı və təsnifatı

9.2. Kompüter şəbəkələrinin aparat, proqram və kommunikasiya vasitələri

9.3. Lokal şəbəkələr

9.4. Lokal şəbəkələrin topologiyaları

9.5. Şəbəkə texnologiyaları

9.6. Kliyent-server texnologiyası

9.7. Simsiz şəbəkələr

9.8. Wi-Fi

9.9. Açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsi modeli – Open System Interconnection

9.10. OSI modelinin səviyyələri

10. İNTERNET QLOBAL ŞƏBƏKƏSİ

10.1. İnternet şəbəkəsinin inkişaf tarixi

10.2. İnternet şəbəkəsinin təyinatı və əsas anlayışları

10.3. Qlobal şəbəkələrin şəbəkə protokolları

10.4. İnternet şəbəkəsinin baza protokolları

10.5. İnternet şəbəkəsinin ünvanlaşdırılması sistemi

10.6. İnternet şəbəkəsində domen adları sistemi

10.7. İnternet şəbəkəsi xidmətləri: WWW, E-mail, FTP

10.8. Bulud texnologiyaları anlayışı

10.9. Veb-texnologiyalar

10.10. URL-ünvanlar

10.11. Veb-brauzerlər

10.12. İnternetdə müəlliflik hüququ

10.13. İnternetdə informasiya–axtarış sistemləri

10.14. Kütləvi kommunikasiya sistemləri

10.15. Sosial şəbəkələr

10.16. Azərbaycan Respublikasının dövlət və bələdiyyə orqanlarının internet saytları

11. ELEKTRON DÖVLƏT

11.1. Elektron dövlət anlayışı

11.2. Elektron dövlətin elementləri

11.3. Elektron dövlətin qurulması istiqamətində beynəlxalq təcrübə

11.4. Elektron imza və elektron sənəd

11.5. Elektron sənəd dövriyyəsi

11.6. Azərbaycan Respublikasında elektron dövlətin qurulması istiqamətində həyata keçirilən dövlət siyasəti

11.7. Elektron Azərbaycan

11.8. “Elektron hökumət” portalı


Əfqanoğlu