• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

DÖvlət qulluğuna hazırlıq.

BB qrupu üzrə İnformasiya texnologiyaları proqramı kursu.

1. İNFORMATİKA VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI.

1.1. Verilən, məlumat və bilik anlayışları

1.2. İnformasiyanın formaları və təqdimolunma üsulları

1.3. İnformasiyanın növləri

1.4. Əsas informasiya prosesləri: informasiyanın toplanılması, saxlanılması, emalı və ötürülməsi

2. KOMPÜTER VƏ ONUN TEXNİKİ TƏMİNATI.

2.1. Fərdi kompüterlərin əsas xarakteristikaları

2.2. FK-nın təsnifatı və xüsusiyyətləri

2.3. FK-nın əsas qurğuları və onların iş prinsipi

2.4. Daxili və xarici yaddaş qurğuları

2.5. Periferiya qurğuları

3. PROQRAM TƏMİNATI.

3.1. Sistem proqram təminatı və onun təsnifatı

3.2. Tətbiqi proqram təminatı və onun təsnifatı

3.3. İnstrumental proqram təminatı və onun təsnifatı

3.4. Proqramlaşdırma vasitələri

3.5. Kompüter virusları və onların təsnifatı

3.6. Antivirus proqramları

3.7. Verilənlərin sıxlaşdırılması

4. MICROSOFT WINDOWS 7 ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ.

4.1. Windows 7 ƏS-nin təyinatı, əsas xarakteristikaları və anlayışları

4.2. Windows 7 ƏS-nin əsas komponentləri: İş masası, Başlat menyusu, Tapşırıq paneli və onlarla iş

4.3. Windows 7 ƏS-də AERO interfeysinin funksiyaları

4.4. Windows 7 ƏS-nin əsas obyektləri: fayl, qovluq və qısayollar

4.5. Windows 7 ƏS-də pəncərələrin növləri və onlarla iş prinsipləri

4.6. Pəncərə komponentləri və onların idarəetmə elementləri

4.7. Windows bələdçisi

4.8. Qovluqlar və fayllar üzərində əməliyyatlar

4.9. Mübadilə buferi

4.10. Windows 7 ƏS-də proqram və faylların axtarışı, *, ? maskalarından istifadə

4.11. Windows 7 ƏS-də İdarəetmə Paneli və onunla iş prinsipləri

4.12. Windows 7 ƏS-də standart proqramlar

5. MICROSOFT WORD 2010 MƏTN PROSESSORU.

Bu kurs DİM-nin təqdim etdiyi proqram əsasında tərtib edildiyindən ixtisarla verilmişdir. Microsoft Word tam kursuna keçmək üçün aşağıdakı keçidə sıxın.

WordMicrosoft Office Word

5.1. Microsoft Word mətn prosessorunun təyinatı və əsas xüsusiyyətləri

5.2. Microsoft Word 2010 mətn prosessorunun proqram pəncərəsi və onun əsas komponentləri

5.3. Lent qrafik interfeysi

5.4. Cəld müraciət paneli

5.5. Vəziyyət sətri

5.6. Mətnin daxil edilməsi və redaktəsi

5.7. Mətn sahəsində keçidlər

5.8. Mətn fraqmentinin seçilməsi və onun surətinin köçürülməsi

5.9. “Drag and Drop” texnologiyası

5.10. Mətn fraqmentinin yerinin dəyişdirilməsi

5.11. Mübadilə buferi ilə iş

5.12. Fayl əməliyyatları

5.13. Mətnin formatlaşdırılması

5.14. Üslublar

5.15. Mövzular

5.16. Səhifə parametrləri

5.17. Sənədə müxtəlif obyektlərin əlavə edilməsi

5.18. Cədvəllərlə iş

5.19. Sənədin görünüş rejimləri

5.20. Sənədin tərtibatı

5.21. Mündəricatın hazırlanması

5.22. Sənədin icmalı

5.23. Tezaurus

6. MICROSOFT EXCEL 2010 CƏDVƏL PROSESSORU

Bu kurs DİM-nin təqdim etdiyi proqram əsasında tərtib edildiyindən ixtisarla verilmişdir. Microsoft Excel tam kursuna keçmək üçün aşağıdakı keçidə sıxın.

excelMicrosoft Office Excel

6.1. Microsoft Excel cədvəl prosessorunun təyinatı və əsas xüsusiyyətləri

6.2. Microsoft Excel 2010 cədvəl prosessorunun proqram pəncərəsi və onun əsas komponentləri

6.3. Lent qrafik interfeysi

6.4. Cəld müraciət paneli

6.5. Düstur sətri

6.6. Vəziyyət sətri

6.7. Microsoft Excel 2010 elektron cədvəlinin komponentləri

6.8. Verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi

6.9. Xanaların və verilənlərin formatlaşdırılması əməliyyatları

6.10. Düsturların daxil edilməsi və redaktəsi

6.11. Funksiyalar

6.12. Funksiya kateqoriyaları

6.13. Excel 2010 elektron cədvəlinin əsas funksiyaları və onlardan istifadə qaydaları

6.14. Fayl əməliyyatları

6.15. İş vərəqlərinin idarə edilməsi

6.16. İş vərəqinin görünüş rejimləri, miqyası və formatlaşdırılması

6.17. İş kitablarının pəncərələri ilə iş

6.18. Səhifə parametrləri

6.19. Səhifə fonu

6.20. İş vərəqinə müxtəlif obyektlərin əlavə edilməsi

6.21. Diaqramlar və onlarla iş

6.22. Verilənlər siyahısı ilə iş

6.23. Microsoft Excel 2010 cədvəl prosessorunda sıralama və süzgəc əməliyyatları

6.24. Verilənlərin analizi

6.25. Yekun cədvəlin yaradılması

7. MICROSOFT POWER POINT ELEKTRON TƏQDİMAT PROQRAMI

Bu kurs DİM-nin təqdim etdiyi proqram əsasında tərtib edildiyindən ixtisarla verilmişdir. Microsoft Power Point tam kursuna keçmək üçün aşağıdakı keçidə sıxın.

powerpointMicrosoft Office Power Point

7.1. Microsoft PowerPoint elektron təqdimat proqramının təyinatı və əsas xüsusiyyətləri

7.2. Elektron təqdimat və slaydlar

7.3. Microsoft PowerPoint 2010 proqram pəncərəsi və onun əsas komponentləri

7.4. Lent qrafik interfeysi

7.5. Cəld müraciət paneli

7.6. Vəziyyət sətri

7.7. Fayl əməliyyatları

7.8. Təqdimatların hazırlanması

7.9. Slayda mətnlərin daxil edilməsi, redaktəsi və formatlaşdırılması

7.10. Slayda müxtəlif obyektlərin əlavə edilməsi

7.11. Slaydların arasında keçid effektləri

7.12. Slayd obyektlərinin animasiya effektləri

7.13. Təqdimatın görünüş rejimləri

7.14. Slaydların nümayişi

8. İNTERNET QLOBAL ŞƏBƏKƏSİ

8.1. İnternet şəbəkəsinin inkişaf tarixi

8.2. İnternet şəbəkəsinin təyinatı və əsas anlayışları

8.3. Qlobal şəbəkələrin şəbəkə protokolları

8.4. İnternet şəbəkəsinin baza protokolları

8.5. İnternet şəbəkəsinin ünvanlaşdırılması sistemi

8.6. İnternet şəbəkəsində domen adları sistemi

8.7. İnternet şəbəkəsi xidmətləri: WWW, E-mail, FTP

8.8. Bulud texnologiyaları anlayışı

8.9. Veb-texnologiyalar

8.10. URL-ünvanlar

8.11. Veb-brauzerlər

8.12. İnternetdə müəlliflik hüququ

8.13. İnternetdə informasiya–axtarış sistemləri

8.14. Kütləvi kommunikasiya sistemləri

8.15. Sosial şəbəkələr

8.16. Azərbaycan Respublikasının dövlət və bələdiyyə orqanlarının internet saytları

9. ELEKTRON DÖVLƏT

9.1. Elektron dövlət anlayışı

9.2. Elektron dövlətin elementləri

9.3. Elektron dövlətin qurulması istiqamətində beynəlxalq təcrübə

9.4. Elektron imza və elektron sənəd

9.5. Elektron sənəd dövriyyəsi

9.6. Azərbaycan Respublikasında elektron dövlətin qurulması istiqamətində həyata keçirilən dövlət siyasəti

9.7. Elektron Azərbaycan

9.8. “Elektron hökumət” portalı


Əfqanoğlu