• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

DÖvlət qulluğuna hazırlıq.

6-cı və 7-ci təsnifat inzibati vəzifələr üzrə İnformasiya texnologiyaları proqramı kursu.

İnformasiya.

İnformasiya anlayışı

İnformasiyanın növləri və təqdimolunma formaları

İnformasiyanın emalı

İnformasiyanın ölçü vahidləri

İnformasiya texnologiyaları və onların növləri

İnformasiya prosesləri

Fərdi kompyuterlər.

Fərdi kompyuterin növləri, quruluşu və iş prinsipi

Fərdi kompyuterin əsas qurğuları və onların təyinatı

Yaddaş qurğuları

Periferiya qurğuları və onların təyinatı

Fərdi kompyuterlərin proqram təminatı.

Sistem və tətbiqi proqram təminatı

Əməliyyat sistemləri

Xidməti proqramlar

Arxivatorlar

Antiviruslar

Mətn prosessorları

Cədvəl prosessorları

Elektron təqdimat proqramları

Verilənlər bazasını idarəetmə sistemləri

Şəbəkə proqramları

Piratçılıq

Windows 7 əməliyyat sistemi.

Əməliyyat sisteminin tərkib hissələri, əsas anlayışları

Sistemin əsas obyektləri

Sistemin qrafik istifadəçi interfeysi

İş masası

İdarəetmə paneli

Sistemin əsas və kontekst menyusu

Qısayol

Düymələrin kombinasiyaları

Disklər, qovluqlar və fayllar, onlar üzərində əməliyyatlar

Pəncərə tipləri, onların quruluşu və təyinatı

Ümumi təyinatlı standart proqramlar

Mübadilə buferi

Resurslardan istifadə hüquqları

Microsoft Office Word 2007.

Bu kurs DQMK-nın təqdim etdiyi proqram əsasında tərtib edildiyindən ixtisarla verilmişdir. Microsoft Office Word tam kursuna keçmək üçün aşağıdakı loqoya klik edin.

WordMicrosoft Office Word

Sənəd, onun quruluşu

Sənədin yaradılması, saxlanılması, çapı və mühafizəsi

Səhifə, onun quruluşu

Mətnin daxil edilməsi və redaktə edilməsi

Mətn fraqmentləri ilə iş

Mətnin tərtibatı

Mətndə orfoqrafik səhvlərin yoxlanması

Abzaslarla iş

Cədvəl, onun tərtibatı

Düymələrin kombinasiyaları

Obyektlər

Qrafik imkanlar

Menyu

Nişanlanmış və nömrələnmiş siyahılar

Səhifələrin nömrələnməsi

Microsoft Office Excel 2007.

Bu kurs DQMK-nın təqdim etdiyi proqram əsasında tərtib edildiyindən ixtisarla verilmişdir. Microsoft Office Excel tam kursuna keçmək üçün aşağıdakı loqoya klik edin.

excelMicrosoft Office Excel

İş kitabı, onun quruluşu

İş kitabının yaradılması, saxlanılması, çapı və mühafizəsi

İş vərəqi, onun quruluşu

İş vərəqləri üzərində icra olunan əməliyyatlar

Düymələrin kombinasiyaları

Obyektlər

Qrafik imkanlar

Diaqramların qurulması

Düsturlar, funksiyalar və onlardan istifadə qaydaları

Verilənlərin tipləri

Xanaların və cədvəlin tərtibatı

Menyu

Süzgəc, çeşidləmə

İnternet.

İnternet şəbəkəsinə qoşulma üsulları və vasitələri

WWW xidməti

Əsas anlayışlar

Veb-bələdçi

Elektron poçt

Telekonfrans

Ani məlumat mübadiləsi

İnformasiya axtarışı sistemləri

Sosial şəbəkələr

Azərbaycan Respublikasında dövlət orqanlarının internet saytları

Elektron dövlət.

Elektron dövlət anlayışı

Elektron dövlətin elementləri

Elektron dövlətin qurulması istiqamətində beynəlxalq təcrübə

Elektron imza və elektron sənəd

Elektron sənəd dövriyyəsi

Azərbaycan Respublikasında elektron dövlətin qurulması istiqamətində həyata keçirilən dövlət siyasəti

Elektron Azərbaycan

“Elektron hökumət” portalı


Əfqanoğlu