• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Nişanlanmış və nömrələnmiş siyahılar

Sənədlərin qeydiyyatı zamanı abzasların nömrələnməsinə ehtiyac duyula bilər. Klaviaturadan istifadə edərək nömrələnmə vaxt aparır həm də əgər bu nömrələnmiş siyahıya hər hansısa əlavə etdikdə o zaman bütün nömrələnməni yenidən qeyd etmək lazımdır. Bu isə sənədlə iş zamanı çox səmərəsiz və vaxtaparan olur. Bu səbəbdən də avtomatik nömrələnmədən istifadə etmək daha səmərəlidir. Bəzi hallarda isə siyahının nömrələnməsi deyil, onun markerlənməsi lazım olur. Bu cür markerlənmə bəzən yalnız siyahılara deyil, həmçinin sənədlərin abzaslarında qeyd edilir. Nömrələnmə və markerlənmə siyahılarnan yanaşı həmçinin çoxmərtəbəli siyahılar da olur. Bu cür siyahılarda həm nömrələnmədən həm də markerlənmədən və yaxud hər ikisindən eyni anda istifadə etmək mümkündür. adətən bu cür siyahıların qeydiyyatı başlıqlar üçün aparılır, lakin, adi mətndə də istifadə etmək mümkündür. Onu da qeyd edimki, siyahı yaradərkən onun elementi yalnız abzas ola bilər, yəni sətr daxilində avtomatik nömrələnmə və ya markerlənməni həyata keçirmək olmur. Yəni, növbəti nömrələnmə və ya markerlənmə ENTER düyməsi ilə müəyyənləşir.


Əfqanoğlu