• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

İngilis dili kursu. İngilis dilində bədən üzvləri

1. İlk öncə yeni sözləri öyrənək. Şərhçinin ardınca təkrar edin.
2. Daha sonra isə yaddaşımızı yoxlayaq. Şəkildə təsvir olunanların adlarını ingilis dilində deyin.
3. Bir daha təkrar edin.
4. Şərhçinin ingilis dilində dediyi sözləri siz Azərbaycan dilində deyin.
5. Kağız qələm götürün. Diktant yazırıq.
6. Diktantı yoxlayırıq.

İngilis dilində bədən üzvləri

Body - bədən
Head - baş
Leg - ayaq
Ankle - topuq
Tooth - diş
Arm - qol
Tongue - dil
Back - bel, kürək
Toe - ayaq barmağı
Toenail - ayaq barmağının dırnağı
Beard - saqqal
Finger - barmaq
Thumb - baş barmaq
İndex finger - şəhadət barmağı
Middle finger - orta barmaq
Ring finger - adsız barmaq
Little finger - çəçələ barmaq
Cheek - yanaq
Chest - sinə
Stomach - mədə
Elbow - dirsək
Shoulder - çiyin
Eyelash - kiprik
Eyebrow - qaş
Hand - əl
Neck - boyun
Mouth - ağız
Heel - daban
Knee - diz
Hair - saç
Eye - göz


Əfqanoğlu