• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

İngilis dili kursu. İngilis dilində quşlar

1. İlk öncə yeni sözləri öyrənək. Şərhçinin ardınca təkrar edin.
2. Daha sonra isə yaddaşımızı yoxlayaq. Şəkildə təsvir olunanların adlarını ingilis dilində deyin.
3. Bir daha təkrar edin.
4. Şərhçinin ingilis dilində dediyi sözləri siz Azərbaycan dilində deyin.
5. Kağız qələm götürün. Diktant yazırıq.
6. Diktantı yoxlayırıq.

İngilis dilində quşlar

Bird - quş
Sparrow - sərçə
Crane - durna
Woodpecker - ağacdələn
Crow - qarğa
Swan - qu quşu
Eagle - qartal
Swallow - qaranquş
Falcon - şahin
Stork - leylək
Flamingo - flamingo
Quail - bildirçin
Gull - qağayı
Pigeon - göyərçin
Penguin - pinqvin
Pelican - balıqudan
Ostrich - dəvəquşu
Peacock - tovuzquşu
Owl - bayquş
Parrot - tutuquşu


Əfqanoğlu