• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Excel kursu.Avtodoldurulma

Avtodoldurulma

Bu dərsimizdə biz avtodoldurulmanı öyrənəcəyik. Avtodoldurulma müəyyən ardıcıllıqla sətir və ya sütunda artan və ya azalan rəqəm sayı ilə verilənləri avtomatik doldurulması üçün istifadə edilən rahat funksiyadır. Məsələn ilk xanaya hər hansı bir rəqəm yazaq daha sonra isə xananı qeyd edib kursoru onun sağ aşağı küncündəki markerin üzərinə gətirək. Gördüyünüz kimi bu zaman marker qara xaç işarəsinə çevrilir. Bu zaman mausun sol düyməsini sıxılı saxlayaraq istədiyimiz xanayadək və istədiyimiz istiqamətdə sürüşdürək. Sağa və ya aşağı sürüşdürdükdə verilən rəqəm növbəti xanalara artan ardıcıllıqla avtomatik doldurulacaqdır. Sola və ya yuxarı doğru sürüşdürdükdə isə verilən rəqəm növbəti xanalara azalan ardıcıllıqla avtomatik doldurulacaqdır. Sürüşdürməni başa çatdırdıqdan sonra doldurulan sahənin aşağı sağ küncündə “Параметры автозаполнения” (Auto Fill Options) menusu yaranacaqdır. Avtodoldurulma zamanı ola bilsinki avtomatik doldurulmuş xanalarda rəqəmlər artan və ya azalan ardıcıllıqla qeyd edilməsin. Xanalardakı rəqəm verilənlərin artan və ya azalan ardıcıllıqla doldurulması üçün “Параметры автозаполнения” menusunda “Заполнить” (Fill Series) əmri seçilir, və ya xanalardakı rəqəm verilənlərin artan və ya azalan ardıcıllıqla deyil olduğu kimi doldurulması üçün isə Copy Cells əmrini seçilir. Həmçinin verilən rəqəmlərin artan və ya azalan ardıcıllıqla doldurulması üçün sürüşdürməni CTRL düyməsi sıxılı halda qeyd etmək də mümkündür. Əgər verilən rəqəm deyilsə yəni hərfdirsə o zaman avtodoldurulma məntiqə uyğun olaraq sadəcə kopyalanır.

Kalendar tarixlərinin avtodoldurulması zamanı isə “Параметры автозаполнения” menusunda lazım olan əmr seçilməlidi. Burada gördüyünüz kimi əmrlərin sayı digərlərinə nisbətən daha çoxdur. “Заполнить по рабочим дням” (Fill Weekdays) əmri seçildikdə ay və il olduğu kimi qalır artan isə günlər olur. Burada bir məqama da toxunum, bu cür avtodoldurulma zamanı qeyri iş günləri nəzərə alınmır. “Заполнить по месяцам” (Fill Months) əmri seçildikdə isə eyni il və günlərin aylar üzrə artan avtodoldurulması baş verir. “Заполнить по годам” (Fill Years) əmri seçildikdə isə eyni ay və günlərin illər üzrə artan avtodoldurulması baş verir.

Bütün göstərdiyimiz nümunələrdə avtodoldurulma standart addımlar üzrə baş verdi yəni hər rəqəm növbəti rəqəmlə əvəz olundu. Lakin biz həmçinin müəyyən qanunauyğunluq rejimi ilə də avtodoldurulmanı həyata keçirə bilərik. Bunun üçün iki qanunauyğun rəqəmi 2 ayrı ayrı xanalara daxil edirik. Məsələn ilk xanaya 12 digərinə isə 24 yazaq daha sonra isə hər iki xananı qeyd edib xaç işarəsini lazımı xanayadək sürüşdürürük. Gördüyünüz kimi avtodoldurulma bu qanunauyğunluq əsasında dolduruldu.


Əfqanoğlu