• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

MS Excel kursu

Dərs 1. Giriş

Dərs 2. Faylın açılması

Dərs 3. Sənədin yadda saxlanılması

Dərs 4. 1-dən artıq fayl ilə iş

Dərs 5. Sənədin strukturu

Dərs 6. Listin ayrı ayrı hissələrinə eyni anda baxış

Dərs 7. Sənəd üzrə hərəkət

Dərs 8. Sənədin fraqmentlərinin seçilməsi

Dərs 9. Əmrlərin ləğvi

Dərs 10. Verilənlərin daxil edilməsi

Dərs 11. Rəqəmlərin daxil edilməsi

Dərs 12. Tarix və vaxtın daxil edilməsi

Dərs 13. Avtodoldurulma

Dərs 14. İstifadəçi siyahılarının yaradılması

Dərs 15. Mübadilə buferi 1

Dərs 16. Mübadilə buferi 2

Dərs 17. Sütun və sətirlərin əlavə edilməsi

Dərs 18. Listlərlə iş

Dərs 19. Sütun və sətirlərin ölçüsü

Dərs 20. Formullar

MS Excel kursunun davamı hazırlanmaqdadır. Yaxın günlərdə istifadənizə veriləcəkdir.

Əfqanoğlu