• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

HTML kursu.Formlar - II hissə

Radio düymələr formlar daxilində müxtəlif suallara cavab verilməsi üçün qeyd edilir. Radio düymələr bir birinin əksi olurlar, yəni sual verilir ona yalnız bəli və ya xeyir tipli kimi əks qarşılıqlı cavablar verilir. Bu variantlardan yalnız biri qeyd edilə bilər, hər ikisini eyni anda qeyd etmək mümkün deyildir. Radio düymələrin tipində də RADİO məzmunu qeyd edilir. Hər iki İNPUTUN NAME atributu isə eyni məzmun təşkil etməlidir. Bunun sahəsində emaledici bu iki İNPUTUN eyni bir qrup olduğunu başa düşür və bu səbəbdəndirki onların hər ikisini eyni anda qeyd etmək olmur. Çekbokslar isə radio düymələrdən fərqli olaraq eyni anda bir neçə seçim imkanı verir. Bunun tipində isə CHECKBOX qeyd edilir. Lakin ümümilikdə bu radio düymələrin alternatividir.


Əfqanoğlu