• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

HTML kursu.Formlar - III hissə

SELECT elementi yalnız saytın admini tərəfindən qeyd olunmuş variantları seçmək imkanı verilir. Digər form növlərindən fərqli olaraq İNPUT elementi vasitəsilə deyil, SELECT elementi vasitəsilə yaradılır. Bu element qoşa elementdir, və bağlayıcı cütündən istifadə olunmalıdır. Hər bir variantın qeyd edilməsi üçün isə OPTİON elementindən istifadə edilir.


Əfqanoğlu