• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

HTML kursu.İstinadlar - I hissə

Bu dərsdə siz istinad yaratmağı öyrənəcəksiniz. İstinadlar hipermətn dilinin ən əsas mövzularındandır. İstinadların quruluşuna görə bir neçə növləri vardır, onların yaradılması üsulları bu dərsdə ətraflı izah olunur.


Əfqanoğlu