• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

HTML kursu.Şəkillərin qeydiyyatı

Bu dərsdə Siz HTML sənədinə şəkil qoymağı öyrənəcəksiniz. Səhifədəki şəkilin ünvanının düzgün qeyd edilməsi, onun formatlaşdırılması və ölçülərinin atributlar vasitəsilə dəyişdirilməsi dərsin əsas mövzularıdır. Ümumiyyətlə səhifənizdə şəkillərdən istifadə etməyiniz səhifənizin daha gözəl görünməsini təmin edir. Həmçinin şəkilləri səhifəyə yerləşdirərkən onun atributlarından da səmərəli istifadə edin, beləki bu axtarış sistemlərinə təsir edir.


Əfqanoğlu