• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

HTML kursu.Elementlərin sintaksisi

Bu dərsdən etibarən Siz artıq praktiki cəhətdən sayt yığmağı öyrənməyə başlayırsınız. Video çarxda ilkin olaraq səhifənin yaradılması, yadda saxlanılması, sənədə düzgün genişlənmə verilməsi, onun karkası və həmçinin HTML dilinin elementlərinin sintaksisindən danışılır.


Əfqanoğlu