• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

<a> teqi

Element
<a>1.0 +2.1 +1.0 +1.0 +1.0 +

Xüsusiyyəti

Bu teq HTML dilinin ən vacib teqlərindən biridir. Onun vasitəsilə istinadlar yaradılır. İstinad yaradarkən nəyin istinad olduğunu və həmin istinadın yerləşdiyi ünvanı brauzerə xəbər vermək lazımdır. Bu href name atributları vasitəsilə baş verir. href atributu vasitəsilə istinadın ünvanı - yəni URL ( Universal Resource Locator ) qeyd edilir.

Dəstəklənmə

HTMLXHTMLteq
3.24.015.01.01.1qoşa

Sintaksisi

<a>...</a>

Atributları

accesskey Klaviaturanın düymələri vasitəsilə istinadın aktivləşdirilməsi
coords Aktiv sahənin kordinatlarını qurur
download Faylın yüklənməsini təmin edir
href İstinad ediləcək sənədin ünvanını qeyd edir
hreflang İstinad üzrə mətnin dilini müeyyen edir
name Sənəd daxilində lövbərin adını qeyd edir
rel İstinad olunan və cari sənəd arasındakı münasibət
rev Cari və istinad olunan sənəd arasındakı münasibət
shape İstinadın formasını müəyyən edir
tabindex İstinadlararası keçidin ardıcıllığını müəyyən edir
target İstinad edilmiş sənədin açılacağı pəncərini qeyd edir
title İstinadın mətninə axıcı element əlavə edir
type İstinad olunan sənədin MİME-tipini qeyd edir

Nümunə

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>
İstinadlar</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<a href="images/sekil.jpg">
Bu istinad şəkili əks etdirəcəkdir</a>
</body>
</html>


Əfqanoğlu