• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

codebase atributu

Atribut
codebase1.0 +2.1 +1.0 +1.0 +3.0 +

Xüsusiyyəti

codebase atributu vasitəsilə baza ünvanı qeyd edilir. Bu ünvana uyğun olaraq code atributunun məzmunu qeyd edilir. Əgər codebase atributu qeyd edilməyibsə, ünvan kimi cari sənədin ünvanı qebul edilir.

Məzmunu: Java-klasslı fayllar yerləşən qovluğun tam və ya natamam ünvanı.

Susmaya görə məzmunu: 0

Dəstəklənmə

HTMLXHTML
3.24.015.01.01.1

Sintaksisi

<applet code="ünvan" codebase="ünvan">...</applet>

Nümunə

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>
Codebase atributu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<applet code="saat.class" codebase="/vaxt/">
cari vaxt</applet>
</body>
</html>


Əfqanoğlu