• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

<area> teqi

Element
<area>1.0 +2.0 +1.0 +1.0 +4.0 +

Xüsusiyyəti

<area> teqi səhifədəki şəkil üzərində image-map yəni aktiv sahələr yaradır. Bu sahələri isə istinada çevirdikdə bir şəkil üzərində bir neçə istinadın qurulması mümkün olur. Məhz bu şəkil və üzərində qeyd edilən aktiv sahələrin məcmusu şəkil xəritə adlanır. Bu cür şəkillər xarici görünüşünə görə adi şəkildən fərqlənməyə bilər lakin onun üzərində görünməyən sahələrə müxtəlif ölçülər və formalar verdikdə həmçinin bu sahələri istinad kimi qeyd etdikdə, o zaman kursoru şəkilin müxtəlif hissələrində klik etdiyimiz zaman həmin sahədəki istinadda qeyd edilən ünvana yönləndirilmiş oluruq. Bu teq həmişə <map> teqinin daxilində yazılır. <area> teqi ordinar teqdir lakin, XHTML dilində onun bağlayıcı cütünün olması vacibdir.

Dəstəklənmə

HTMLXHTMLteq
3.24.015.01.01.1ordinar

Sintaksisi

<area >

Atributları

accesskey Klaviaturanın düymələri vasitəsilə sahələrə keçidi təmin edir
alt Şəkilin sahələri üçün alternativ mətn qeyd edir
coords Aktiv sahənin kordinatlarını qurur
href İstinad ediləcək sənədin ünvanını qeyd edir
hreflang İstinad üzrə mətnin dilini müeyyen edir
nohref İstinadsız sahəni qeyd edir
shape Sahənin formasını qeyd edir
tabindex Tab düyməsi vasitəsilə elementlərarası ardıcıl keçidi təmin edir
target Brauzerin sənədi yükləyəcəyi pəncərəni qeyd edir
type İstinad olunan sənədin MİME-tipini qeyd edir

Nümunə

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>
Aktiv sahələr</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<img src="images/navigate.png" width="640" height="30" alt="sayt üzrə naviqasiya" usemap="#Naviqasiya">
<p><map name="Naviqasiya">
<area shape="poly" coords="113,24,211,24,233,0,137,0" href="info.html" alt="Məlumat">
<area shape="poly" coords="210,24,233,0,329,0,307,24" href="activity.html" alt="Fəaliyyət">
<area shape="poly" coords="304,24,385,24,407,0,329,0" href="depart.html" alt="Şöbə">
<area shape="poly" coords="384,24,449,24,473,0,406,0" href="techinfo.html" alt="Texniki dəstək">
<area shape="poly" coords="449,24,501,24,525,0,473,0" href="study.html" alt="Təhsil">
<area shape="poly" coords="501,24,560,24,583,0,525,0" href="work.html" alt="İş">
<area shape="poly" coords="560,24,615,24,639,0,585,0" href="misk.html" alt="Müxtəlif">
</map></p>
</body>
</html>


Əfqanoğlu