• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

coords atributu

Atribut
coords 1.0 + 2.1+1.0 +1.0 + 3.0 +

Xüsusiyyəti

coords atributu sahənin kordinatlarını qeyd edir. Bu sahələrə - "qaynar sahələr" də deyilir. Bu sahə istinad və ya ssenari ola bilər. Atributun məzmunu vergül ilə bir birindən ayrılan rəqəmlərlə qeyd edilir.

Məcburi atribut deyil.

Məzmunu: Kordinatlar toplusu shape atributu vasitəsilə qeyd edilən formaya uyğun müəyyənləşir. Kordinatların qeydi adətən yuxarı sol küncdən başlayır və piksellə qeyd edilir.

Susmaya görə məzmunu yoxdur.

Dəstəklənmə

HTMLXHTML
3.24.015.01.01.1

Nümunə

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>
coords atributu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<object usemap="#id">
<map name="identifikator">
<area coords="152, 145, 162" shape="circle">
</map>
</object>
</body>
</html>


Əfqanoğlu