• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

shape atributu

Atribut
shape - 4.0 +1.0 + - -

Xüsusiyyəti

shape atributu şəkil üzərindəki aktiv sahəni müəyyən edir. HTML 5 bu atributu dəstəkləmir.

Məcburi atribut deyil.

Məzmunu:
circle - dairəvi sahə
default - susmaya görə düzbucaqlı sahə
poly - poliqon görünüşlü sahə
rect - düzbucaqlı sahə

Susmaya görə məzmunu: default

Dəstəklənmə

HTMLXHTML
3.24.015.01.01.1

Sintaksisi

<object usemap="#ad">
<map name="ad">
<a href="onlinekurs.az "shape="circle">...</a>
</map>
</object>

Nümunə

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>
shape atributu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<object type="image/jpeg" data="images/sekil.jpg" usemap="#ad">
<map name="ad">
<a href="onlinekurs.az "shape="circle">...</a>
</map>
</object>
</body>
</html>


Əfqanoğlu