• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

<aside> teqi

Element
<aside>6.0 +11.1 +4.0 +5.0 +9.0 +

Xüsusiyyəti

<aside> teqi yeni teqdir və dilin yalnız HTML5 versiyasında qeydiyyatı aparılır. Bir qayda olaraq bu teq əsas məzmunun kənarında rubrikalar, arxiv istinadları, qeyd və digər informasiyaları yerləşdirən blok elementidir. Bu bloklara sidebar və ya yan panel də deyilir. Bəzi brauzerlərin köhnə versiyaları bu teqi iqnor edir. 8-ci versiyayadək olan İnternet Explorer brauzeri bu teqi başa düşmür, lakin, onun məzmununu əks etdirir. Həmçinin bu brauzer stil cədvəllərində qeyd edilən stilləri də qəbul etmir. Elementin funksionallığının tam təmin edilməsi üçün xüsusi script də yazılmalıdır.

Dəstəklənmə

HTMLXHTMLteq
3.24.015.01.01.1qoşa

Sintaksisi

<aside>...</aside>

Atributları

Bu element üçün universal atributların istifadəsi mümkündür.

Nümunə

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>
aside elementi</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<script>
document.createElement('aside');
document.createElement('article');
</script>
<style>
aside {
background: #f0f0f0;
padding: 10px;
width: 250px;
float: right;
}
article {
margin-right: 300px;
display: block;
}
</style>
</head>
<body>
<aside>
<p>Elektirk enerjisinə qənaət edin</p>
<p>Kağıza qənaət edin</p>
<p>Ətraf mühiti zibilləməyin</p>
</aside>
<article>
Hər bir kəsin vətəndaşlıq tərbiyəsi,
onun ətraf mühitə etdiyi təsir ilə ölçülür.
</article>
</body>
</html>


Əfqanoğlu