• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

tabindex atributu

Atribut
tabindex2.0 +4.0 +1.0 +1.3 +5.5 +

Xüsusiyyəti

tabindex atributu TAB düyməsi vasitəsilə istinadların keçid ardıcıllığını müəyyən edir. Ardıcıllıq məzmunda qeyd edilən rəqəmlərin artan ardıcıllığına uyğundur.

Məcburi atribut deyil.

Məzmunu: istənilən tam və müsbət rəqəm.

Susmaya görə məzmunu yoxdur.

Dəstəklənmə

HTMLXHTML
3.24.015.01.01.1

Sintaksisi

<a tabindex="rəqəm">...</a>

Nümunə

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>
tabindex atributu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<a href="istinad5.html" tabindex="5">
Beşinci istinad</a>
<a href="istinad1.html" tabindex="1">
Birinci istinad</a>
<a href="istinad2.html" tabindex="2">
İkinci istinad</a>
<a href="istinad4.html" tabindex="4">
Dördüncü istinad</a>
<a href="istinad3.html" tabindex="3">
Üçüncü istinad</a>
</body>
</html>


Əfqanoğlu