• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

preload atributu

Atribut
preload3.0 +10.5 +4.0 +3.1 + -

Xüsusiyyəti

preload atributu audio faylın səhifə ilə birlikdə yüklənməsini təmin edir. Bu atribut autoplay atributu qoşulduqda iqnor edilir.

Məzmunu:
none - audio fayl yüklənmir.
metadata - yalnız xidməti informasiya yüklənir.
auto - audio fayl bütünlüklə yüklənir.
Lakin, ümumiyyətlə məzmunun qeyd edilməməsi də yolveriləndir. Bu zaman məzmun none kimi qəbul olunacaqdır.

Susmaya görə məzmunu: none

Dəstəklənmə

HTMLXHTML
3.24.015.01.01.1

Sintaksisi

<audio preload="məzmun"></audio>

Nümunə

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>
preload atributu</title>
<meta charset=utf-8">
</head>
<body>
<audio preload="auto" controls>
<source src="audio/mahnı.ogg" type="audio/music.ogg; codecs=vorbis">
<source src="audio/mahnı.mp3" type="audio/mpeg">
Audio teqi sizin brauzer tərəfindən dəstəklənmir
<a href="audio/mahnı.mp3">
mahnını yükləyin </a>
</audio>
</body>
</html>


Əfqanoğlu