• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

<!DOCTYPE> teqi

Element
<DOCTYPE>1.0 +7.0 +1.0 +2.0 +7.0 +

Xüsusiyyəti

<!DOCTYPE> teqi sənədin ilk sətri kimi qeyd edilməlidir yəni <HTML> teqindən əvvəl yazılmalıdır. Bu element cari sənədin qeyd edildiyi dilin tipini göstərir, beləki HTML dilinin bir neçə versiyası mövcud olduğundan bu sətr brauzerə sənədin yazıldığı dilin tipini göstərir, brauzer isə bu elan vasitəsilə səhifəni düzgün interpritə edir. <HTML 4.01> versiyasında bu elanın 3 tipi mövcuddur:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

<HTML 5>versiyasında isə bu elanın 1 tipi vardır:
<!DOCTYPE HTML>

Dəstəklənmə

HTMLXHTMLteq
3.24.015.01.01.1ordinar

Sintaksisi

<!DOCTYPE>

Atributları

Yoxdur

Nümunə

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>
Bu elan sənədin HTML 5 versiyasında qeyd edildiyini göstərir</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>

</body>
</html>


Əfqanoğlu