• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Abzasın arxa fon rənginin verilməsi

Abzasın arxa fonunun rənginin mətnin hər hansı bir fraqmentinin cəzb olunması üçün istifadə edilir. Arxa fonu bir və ya bir neçə abzasa eyni anda vermək mümkündür. Bu zaman bütün abzas boyu sol sahədən sağ sahəyə kimi arxa fon tamamilə rənglənir. Fon rəngini tünd rənglərlə qeyd edilməsi məsləhət görülmür. Bu sənədin oxunuşunu çətinləşdirəcəkdir. Fon rəngi tünd rənglə qeyd edilsə o zaman avtomatik olaraq mətnin şriftləri ağ rənglə əks oluna bilər.


Əfqanoğlu