• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Abzasların qeydiyyatı

Abzas dedikdə basılmış bir ENTER düyməsindən digər Enter düyməsinə qədər olan hissə nəzərdə tutulur. Və yaxud sənədin başlanğıcından ENTER düyməsinə qədər olan hissə nəzərdə tutulur. Abzaslar müxtəlif ölçüyə sahib ola bilərlər – bir sətrdən tutmuş bir çox sayda sətrlərə kimi. Həmçinin boş yəni heç bir mətni olmayan abzaslar da mövcüddur. Abzasların otstuplarının verilməsi mətnin sənədin sağ və və ya sol sahələrinə uyğun olaraq verilir. Otstupu bütün abzasa, yalnız abzasın birinci sətrinə və ya bütün sətrlərinə vermək mümkündür. Otstupun müsbət vəziyyəti mətnin sənədin mərkəzinə, mənfi vəziyyəti isə sənədin kənarlarına sürüşməsi kimi başa düşülür. Otstupların qeydiyyatı üçün üfüqi xətkeşin bequnkilərindən istifadə etmək olar. Bunun üçün bir və ya bir neçə abzası qeyd edin, və onu xətkeş boyunca sürüşdürün. Əgər bu sürüşdürməni həyata keçirən zaman ALT düyməsini sıxılı saxlasanız o zaman xətkeş üzərində otstupların və sahələrin dəqiq ölçülər əks olunacaqdır. Mausun sol düyməsini buraxan kimi otstupların qeydiyyatı baş tutmuş olacaq.


Əfqanoğlu