• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Arxa fon rəngi və baş hərflər

Mətnin arxa fonunun rənginin verilməsinin şriftlərin formatlaşması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Lakin, mətnlə iş zamanı istifadə edilir. Bu funksiya mətnin hər hansı bir fraqmentinin cəzb olunması üçün istifadə edilir. Bu bir növ kağız sənədlərində rəngli markerlə müəyyən fraqmenti rənglənməsinin elektron analoqudur. Mausun kursorunu bu siyahıdakı rənglərin üzərinə gətirdikdə ilkin baxış rejimi avtomatik işə düşür və siz seçilmiş fraqmentin həmin rəng ilə necə əks olunacağı əvvəlcədən görə bilirsiniz.


Əfqanoğlu