• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Cədvəl II

Cədvəl II

Cədvəl yaradarkən Microsoft Wordün hazır cədvəllərindən və ya əvvəlcədən yaratdığınız cədvllərdən istifadə etmək mümkündür.

Bunun üçün cədvəli yaratmaq istədiyiniz yerə kursoru qeyd edin və “Вставка” menusundakı “Таблица” düyməsini sıxın və açılan siyahıdan “Экспресс-таблицы” əmrini seçin. Açılacaq siyahıdan lazım olan cədvəli seçin. Əvvəlcədən yaradılıb saxlanılmış cədvəllər adətən siyahının sonunda “Общие” sahəsində yerləşir. Sizə lazım olan cədvəli seçdikdən sonra kursor qeyd edilən yerdən artıq hazır cədvəl yəni qeydiyyatı və verilənləri olan cədvəl qeyd ediləcəkdir. Bu cür cədvəllərdə sizə lazım olmayan başlıq və ya hər hansı qeydiyyatı pozub öz istədiyiniz qeydiyyatı apara bilərsiniz.

Siz həmçinin Microsoft Excel cədvəlini də qeyd edə bilərsiniz. Bu mübadilə buferi vasitəsilə baş verir. Bu cədvəllər həm bağlantılı həm də bağlantısız cədvəllər ola bilər. Bağlantılı cədvəllər qeyd edildiyi təqdirdə Excel kitabındakı həmin bu cədvəldə hər hansı bir dəyişiklik edilərsə o zaman Worddəki cədvəldə də bu dəyişikliklər qeyd ediləcəkdir yəni cədvəl yenilənəcəkdir. Bağlantısız cədvəllərdə isə bu cür dəyişikliklər baş verməyəcəkdir. Beləliklə Excel kitabındakı hər hansı bir cədvəli və ya onun hər hansı bir fraqmentini mübadilə buferinə kopyalayın və Word sənədində yerləşdirmək istədiyiniz yerə kursoru qeyd edin. Daha sonra bağlantısız cədvəl yaratmaq istəyirsinizsə “Главная” vkladkasındakı “Вставить” əmrini seçin. Əgər bağlantılı cədvəl yaratmaq istəyirsinizsə o zaman, “Главная” vkladkasındakı “Вставить” əmrinin oxunu sıxın və açılan siyahıdan “Специальная вставка” əmrini seçin. Açılacaq “Специальная вставка” pəncərəsində “связать” pereklyuçatelini qeyd edin və yaradacağınız cədvəlin formatını qeyd edin. Bağlantılı cədvəlin yenilənməsinin parametrlərini qeyd etmək üçün isə OFFİCE düyməsini sıxın və oradan “Подготовить” əmrini seçin və açılacaq siyahıdan “Изменить ссылки на файлы” əmrini seçin. Açılacaq “Связи” pəncərəsində “Способ обновления связи” sahəsində lazımı parametrləri qeyd edin.

Siz həmçinin sənəddə excel cədvəlini də yarada bilərsiniz. Bu zaman siz qəliz hesablama işləri apara, verilənləri seçə, rəqəmli formatlar verə bilərsiniz. Bunun üçün cədvəli yaratmaq istədiyiniz yerə kursoru qeyd edin və “Вставка” menusundakı “Таблица” düyməsini sıxın və açılan siyahıdan “Таблица Excel” əmrini seçin. Bu zaman sənəddə Microsoft Excel cədvəli yaranacaq və həmçinin Excel vkladkaları əks olunacaq. Bu cədvəl ilə siz artıq Excel ilə işlədiyiniz kimi verilənləri daxil edirsiniz. Verilənləri daxil etdikdən sonra yəni Excel cədvəli ilə işinizi yekunlaşdırdıqdan sonra mausun kursorunu cədvəldən kənar istənilən yerə qeyd edin. Cədvəldə yenidən hər hansı dəyişiklik etmək istədikdə isə cədvəli üzərində mausun sağ düyməsini 2 dəfə klik edin.

Siz həmçinin mətni cədvələ də çevirə bilərsiniz. Bunun üçün mətnin cədvələ uyğun qeydiyyatı aparılmalıdır. Yəni redaktor bilməlidir ki, növbəti sətir və ya sütun hardan başlayır. Bunun üçün növbəti sütunun hardan başlandığını bildirmək üçün mətni tabulyasiya, nöqtəli vergül və ya digər ayırıcı vasitəsilə, növbəti sətrin hardan başlandığını bildirmək üçün isə abzası qeyd etmək lazımdır. Beləliklə cədvələ çevirmək istədiyiniz mətni və ya fraqmenti qeyd edin və “Вставка” menusundakı “Таблица” düyməsini sıxın və açılan siyahıdan “Преобразовать в таблицу” əmrini seçin. Açılacaq “Преобразовать в таблицу” pəncərəsindəki “Число столбцов” sayğacında yaradılacaq cədvəlin sütünlarının sayıı qeyd edin. Sətirlərin sayı avtomatik qeyd edilir.


Əfqanoğlu