• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Cədvəl V

Cədvəl V

Bu dərsimizdə biz cədvəllərin oformleniyası mövzusuna baxacağıq. Word bir çox sayda hazır oformleniya stilləri təqdim edir. Beləliklə kursoru cədvəlin istənilən xanasına qeyd edin, “Конструктор” vkladkasında “Стили таблиц” qrupunda stillərin aşağısındakı “Дополнительные параметры” əmrini seçin və açılan stil siyahısından lazımı stili seçin. Mausun kursorunu stillər üzərinə gətirdikdə öncədən baxış rejimi işə düşür və siz həmin stillərin sənəddə necə əks olunacağını əvvəlcədən görə biləcəksiniz.

Stillərin rəng qeydiyyatı temalarla müəyyən edilir. temaların sonrakı dəyişikliyində cədvəlin rəngi də dəyişəcəkdir. Cedvel üçün stili qeyd etdikdən sonra “Konstruktor” vkladkasında konkret cədvələ bəzi xüsusiyyətləri quraşdırmaq olar. Məsələn elə etmək olar ki, cədvəlin birinci sətrin və ya son sətrin qeydiyyatı digər sətrlərin qeydiyyatından fəqlənsin. Yəni cədvəldə başlıq və sonluq hissələri fərqlənsin. Eyni qeydiyyatı sütunlara da etmək mümkündür. həmçinin bəzi stillərdə ardıcıllıqla növbələşən qeydiyyat da etmək mümkündür.

Cədvəllərin sərhədlərinin qeydiyyatı üçün “Конструктор” vkladkasında “Нарисовать таблицы” və “Стили таблиц” qrupundakı elementlərdən istifadə etmək olar. Bunun üçün cədvəli və ya onun fraqmenti qeyd edin, “Стиль пера” açılan siyahısını seçin və xəttin tipini qeyd edin. Daha sonra isə “Толщина пера” açılan siyahısını seçin və xəttin qalınlığını qeyd edin. Xətlərin qalınlığı punktlarnan qeyd edilir. 1 punkt təqribən 0.35 mm-dir. Daha sonra “Цвет пера” düyməsini sıxın və rəng politrasında lazımı rəngi seçin.

“Стили таблиц” qrupunda “Границы” düyməsini sıxın və sərhədlərin lazımı yerləşməsini qeyd edin.

Sərhədlərin pozulması üçün pozulacaq cədvəli və ya onun fraqmentini qeyd edin, “Стили таблиц” qrupunda “Границы” düyməsini sıxın və “Нет границы” rejimini seçin. Cədvəli sərhədlərini pozduqdan sonra onun yerində göy punktir əmələ gələcəkdir. Bu punktir cədvəli çap edərkən kağız daşıyıcıda əks olunmur. Əgər bu punktir əks olunmasa o zaman “Конструктор” vkladkasında “Стили таблиц” qrupunda “Границы” düyməsini sıxın və “Отобразить сетку” rejimini seçin və ya “Maket” vkladkasında “таблицa” qrupunda ““Отобразить сетку” düyməsini sıxın.

Cədvəlin özünün rəngini yəni zalivkasını qeyd etmək üçün “Конструктор” vkladkasında “Стили таблиц” qrupunda “Заливка” düyməsini sıxın və ya “Главная” vkladkasında “Абзац” qrupunda “Заливка” düyməsini sıxın. Beləliklə rəng verəcəyiniz cədvəli və ya onun fraqmentini qeyd edin, “Заливка” düyməsini sıxın və lazım olan rəngi seçin. Mausun kursorunu rənglər üzərinə gətirdikdə öncədən baxış rejimi işə düşür və siz həmin rənglərin cədvəldə necə əks olunacağını əvvəlcədən görə biləcəksiniz. Rəngin pozulması üçün isə siz “Нет цвета” rejimini seçməlisiniz. Beləkilkə bu dərsimizdə biz cədvəllərin qeydiyyatı mövzusundan danışdıq. Gələn dərsimizdə isə biz cədvəldəki mətnin qeydiyyatından danışacağıq.


Əfqanoğlu