• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Cədvəl VI

Cədvəl VI

Cədvəllərdə mətnin qeydiyyatı demək olar ki, adi mətndəki kimi olur. Lakin bir sıra fərqliliklər də vardır. Məsələn adi mətndəki kimi cədvəl daxilindəki mətni də sağ, sol və ya mərkəzdən yerləşdirmək mümkündür. sadəcə olaraq bu yerləşdirmə və otstuplar artıq həmin mətn olan xananın sərhədlərinə uyğun olaraq yerləşdiriləcəkdir. Eyni zamanda adi mətndə edilməsi mümkün olmayan məsələn şaquli yerləşdirmə mətnin çevrilməsi, mətnin şriftinin avtopodboru və s. bu kimi qeydiyyatların aparılması mümkündür.

Indi isə gəlin mətnin xana daxilində şaquli yerləşdirilməsindən danışaq. Susmaya görə xana daxilindəki verilənlər xananın sol yuxarı küncündə yerləşdirilir. Əgər xananın hündürlüyü imkan verirsə o zaman şaquli yerləşdirmədən istifadə etmək mümkündür. Beləliklə yerləşdirilməsini dəyişdirmək lazım olan xananı və yaxud xanalar diapazonunu qeyd edirsiniz daha sonra “Maket” vkladkasında “Выравнивание” qrupunda mümkün olan 9 variantdan birini seçirsiniz. Digər vkladkalarda işləyərkən yerləşməni qeyd etmək üçün kontekst menudan istifadə etmək olar. Bunun üçün cədvəlin seçilmiş fraqmenti üzərində mausun sağ düyməsini sıxın və “Выравнивание ячеек” əmrini seçin, açılacaq alt menudan 9 variantdan birini seçin.

Indi isə mətnin xana daxilində çevrilməsinə baxaq. Biz mətni xana daxilində yerləşdirməkdən əlavə onu 90 dərəcə yuxarıdan aşağıya və yaxud əksinə də çevirə də bilərik. Beləliklə çevirmək istədiyiniz cədvəlin xanasını və yaxud xanalar diapazonunu qeyd edin daha sonra “Maket” vkladkasında “Выравнивание” qrupundakı “Направление текста” düyməsini sıxın. əgər xana daxilindəki mətn üfüqi yerləşdirilibsə o zaman düymə üzərində birinci klik onu yuxarıdan aşağıya çevirəcək, ikinci dəfə sıxsanız “Направление текста” düyməsini o zaman aşağıdan yuxarıya və 3cü dəfə sıxsanız o zaman yenidən üfüqi istiqamətə çevirəcəkdir. Digər vkladkalarda işləyərkən yerləşməni qeyd etmək üçün kontekst menudan istifadə etmək olar. Bunun üçün cədvəlin seçilmiş fraqmenti üzərində mausun sağ düyməsini sıxın və “Направление текста” əmrini seçin, açılacaq “Направление текста — Ячейка таблицы” pəncərəsində variantlardan birini seçin.

Bu dərsimizdə toxunacağımız növbət mövzu şriftlərin parametrlərinin avtopodborudur. Demeli biz şriftlərin parametrlərini avtomatik olaraq ele verə bilərik ki, verilən xana daxilində bir xananın sərhədindən o biri sərhədinə qədər bir sətrdə yerləşsin. Beləliklə şriftlərin parametrlərinə avtobodbor vermək istədiyiniz xanalar diapazonunu qeyd edin daha sonra “Maket” vkladkasında “Таблица” qrupundakı “Свойства” düyməsini sıxın. Açılacaq “Свойства таблицы” pəncərəsində “Ячейка” vkladkasına keçin və “Параметры” düyməsini sıxın. “Параметры ячейки” pəncərəsində “вписать текст” çekboksunu qeyd edin. Gördüyünüz kimi xanalardakı verilənlər bir sətrdə və bir xananın sərhədindən o biri sərhədinə qədər olan yerdə yerləşdirdik. əgər verilən bir sətrə yerləşməsə o zaman şriftlər bir qədər sıxılaraq 1 sətrə yerləşdiriləcək.

Dərsimizin yekununda isə xanaların sahələrini sazlamamağı öyrənəcəyik. Xanadakı sahələr xananın sərhədindən verilənə qədər olan sahədir. Susmaya görə sağ və sol sahə 1.9mm, yuxarı və aşağı sahə isə 0mm qeyd olunur. Ümumiyyətlə sahələrin böyüdülməsi cədvəlin gözlə qavranılmasını asanlaşdırır, kiçildilməsi isə cədvəli daha kompakt edir. Hər bir halda bu sizin özünüzün seçiminə baxır. Beləliklə “Maket” vkladkasında “Выравнивание” qrupundakı “Поля ячейки” düyməsini sıxın. Açılacaq “Параметры таблицы” pəncərəsində uyğun sayğaclar sahələrinə lazımı qeydiyyatlarınızı aparın.


Əfqanoğlu