• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Çərçivələrin qurulması

Abzasların çərçivələnməsi başlıqların qeydiyyatı zamanı, mətndə hər hansı bir fraqmentin seçilməsi üçün və sair bu kimi hallarda istifadə edilir. Bir və ya bir neçə abzası çərçivələmək mümkündür. Çərçivələri abzasın həm bütün sərhədləri boyunca həm də bir və ya bir neçə sərhədi üzrə qeyd etmək mümkündür. Çərçivələrin parametrlərini sazlamaq da olar, məsələn onun qalınlığını, rəngini, növünü və mətnə qədər olan məsafəsini qeyd etmək mümkündür. Çərçivələrin parametrlərini vermək və ya dəyişmək çərçivənin quraşdırıldığı an və ya sonra da etmək mümkündür. Onu da qeyd edimki son istifadə edilən çərçivə yaddaşda saxlanılır – yəni hər dəfə açılan siyahıdan eyni əmri seçməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə olaraq həmin düymənin üzərinə klik etmək kifayətdir.


Əfqanoğlu