• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Çərçivələrin qurulması

Çərçivələrin qurulması

Abzasların çərçivələnməsi başlıqların qeydiyyatı zamanı, mətndə hər hansı bir fraqmentin seçilməsi üçün və sair bu kimi hallarda istifadə edilir. Bir və ya bir neçə abzası çərçivələmək mümkündür. Çərçivələri abzasın həm bütün sərhədləri boyunca həm də bir və ya bir neçə sərhədi üzrə qeyd etmək mümkündür. Çərçivələrin parametrlərini sazlamaq da olar, məslən onun qalınlığını, rəngini, növünü və mətnə qədər olan məsafəsini qeyd etmək mümkündür.

Sadə çərçivələri qeyd etmək üçün bir və ya bir neçə abzası qeyd edin, “Главная” vkladkasında “Абзац” qrupunda “Граница” açılan siyahısından lazımı çərçivəni seçin. Mausu əmrlər üzərinə gətidikdə ilkin baxış rejimi işləməyəcəkdir. Qeyd edilmiş çərçivəni ləğv etmək üçün isə həmin siyahıdan “Нетграницы” (no border) əmrini seçmək lazımdır.

Çərçivələrin parametrlərini vermək və ya dəyişmək çərçivənin quraşdırıldığı an və ya sonra da etmək mümkündür. Bunun üçün bir və ya bir neçə abzası qeyd edin, “Главная” vkladkasında “Абзац” qrupunda “Граница” açılan siyahısından “Граница и заливка” əmrini seçin. Açılan “Граница и заливка” dialoq pəncərəsinin “Граница” vkladkasına keçin. “Тип” açılan siyahısından çərçivənin xəttini, “Цвет” açılan siyahıdan isə rəngi, “Ширина” açılan siyahısından isə xəttin qalınlığını seçin. Qalınlıq müxtəlif tip xəttlərdə müxtəlif ola bilər.

“Тип” bölməsində isə adi çərçivədən əlavə kölgəli şərşivə də seçmək mümkündür. qoşa simmetrik olmayan çərçivə qey etmək üçün isə “объемная” əmrini seçmək lazımdır. Müxtəlif sərhədləri rənginə, tipinə və qalınlığına görə fərqli olan çərçivə qurmaq istəsəniz o zaman “другая” əmrini seçməlisiniz.

Hər sərhəd üçün adi çərçivəni həmçinin “Образец” vkladkasında yerləşən düymələrdən də istifadə etmək mümkündür. eyni düyməni ikinci dəfə basdıqda isə həmin sərhədin çərçivəsini ləğv etmiş olacaqsınız. Analoji olaraq “Образец” vkladkasının nümünəsinin sərhədlərində klik etsəniz o zaman eyni funksiyaları yerinə yetirmiş olacaqsınız.

Mətndən çərçivəyə qədər olan hissənin məsafəsini qeyd etmək üçün isə aşağı sağ hissədəki “Параметры” düyməsini sıxın. Açılacaq “Параметрыграницы и заливки” dialoq pəncərəsində “верхнее”, “нижнее”, “левое”, “правое” sayğaclarında 0-dan 31 pt-yə qədər istənilən məzmun qeyd edilir. Susmaya görə ölçü vahidi burada pt ilə qeyd edilir. Lakin, bunu sm və mm ilə də qeyd etmək də mümkündür. Bunun üçün məzmunda ölçü qeyd edilir daha sonra isə probel işarəsi qoyularaq “см” və ya “мм” qısaltmaları qeyd edilir.

Onu da qeyd edimki son istifadə edilən çərçivə yaddaşda saxlanılır – yəni hər dəfə açılan siyahıdan eyni əmri seçməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə olaraq həmin düymənin üzərinə klik etmək kifayətdir.


Əfqanoğlu