• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Çoxmərtəbəli siyahılar

Çoxmərtəbəli siyahılar

Siyahı yaradərkən onun elementi yalnız abzas ola bilər, yəni sətr daxilində avtomatik nömrələnmə və ya markerlənməni həyata keçirmək olmur. Yəni, növbəti nömrələnmə və ya markerlənmə ENTER düyməsi ilə müəyyənləşir.

Beləliklə, çoxmərtəbəli siyahı kimi qeyd edilmiş bir neçə abzası qeyd edin. “Главная” vkladkasının “Абзац” qrupundakı “Многоуровневый список” (multilevel list) düyməsinin yanındakı oxu sıxın. Açılan siyahı qalereyasından lazımı numerasiya növünü seçin. Mausun kursorun bu siyahıdakı variantların üzərinə gətirdikdə o daha böyük görsənir lakin, ilkin baxış rejimi işləməyəcək.

Əgər qeyd edilmiş abzasların otstupları fərqlənmirsə o zaman ilkin olaraq yaradılacaq siyahı çoxmərtəbəli siyahı olmayacaq. Müəyyən abzasların səviyyəsini azaltmaq üçün yəni ikinci, üçüncü və s aşağı mərtəbəli siyahı abzasları yaratmaq üçün onların sol sahədən otstuplarını artırmaq lazımdır. Bunun üçün lazımı abzas və ya abzasları qeyd edin və “Главная” vkladkasının “Абзац” qrupundakı “Увеличить отступ” (increase indent) düyməsini sıxın. Hər bir klik abzasın otstupunu bir mərhələ daha artırır və nəticədə bu siyahının qeydiyyatı zamanı özünü əks etdirir. Beləki hər bir klik o abzası daha aşağı mərtəbə siyahı abzası edir. Artırmaq üçün isə “Уменьшитьотступ” düyməsi sıxılır. Bu məqsədlə həmçinin olaraq mini-alətlər panelinin analoji düymələrindən də istifadə etmək olar.

Siyahıdakı elementlərin ierarxiya səviyyəsini dəyişmək üçün isə TAB və ya SHİFT+TAB düymələrini sıxın.

Son istifadə olunmuş markerlər qalereyada xüsusi bölmədə cəmlənir. Əvvəlcədən yaradılmış və ya cari siyahının parametrlərini dəyişmək mümkündür. Bunun üçün həmin abzasları seçin, “Главная” vkladkasının “Абзац” qrupundakı “Многоуровневый список” düyməsinin yanındakı oxu sıxın. Açılan siyahı qalereyasından “Определить новый многоуровневыйсписок” əmrini seçin. Açılacaq “Определение нового многоуровневого списка” dialoq pəncərəsində lazımı parametrləri sazlaya bilərsiniz. Daha çox parametrlər imkanlarından istifadə etmək üçün “Больше” düyməsinisıxın. Bu parametrləri gizlətmək üçün isə “Меньше” düyməsini sıxın. parametrlərin dəyişdirilməsi hər mərtəbə üçün ayrıca edilir.

“Выберите уровень для изменения” siyahısından dəyişdirmək istədiyiniz siyahının mərhələsini seçin. “Нумерация” açılan siyahısından bu mərhələ üçün lazımı numerasiya və ya marker növünü seçin. Nömrələnmə ərəb və rum rəqəmləri, latın və ya kiril hərfləri və ya sıra rəqəmləri ilə qeyd etmək mümkündür. Əgər siyahıda olmayan marker qeyd olunması tələb olunursa o zaman açılan siyahıdan “Новый маркер” rejimini seçin. Sonra isə “Символ” dialoq pəncərəsindən simvol seçin. “Начать с” sayğacında nömrələnmənin hansı rəqəmdən başlanmasını istəsəniz həmən rəqəmi qeyd edin. “Формат номера” sahəsində nömrələnməyə hansısa qeyd və ya mətn yazmaq lazım olsa bu sahədə qeyd edin. Bu qeydiyyat hər nömrənin yanında əks olunacaqdır. Bu qeyd edilmiş mətn istər nömrədən əvvəl istərsə də sonra qeyd etmək mümkündür.

Adətən markerlər və numerasiyalar siyahıların parametrlərini götürürlər. Lakin onların parametrlərini dəyişmək də mümkündür. “Шрифт” düyməsini sıxın və açılacaq “Шрифт” dialoq pəncərəsindən “Шрифт и Интервал” vkladkasından lazımı parametrləri seçin.

“Выравнивание” açılan siyahısından marker və nömrələnmənin vəziyyətinə görə yerləşməni müəyyən edin. “на” sayğacında sol sahədən nömrələnməyə qədər olan məsafəni qeyd edin. “Отступ текста” sayğacında ilk abzasdan başqa digər sətrlərin səhifənin sol sahəsindən olacaq məsafəni qeyd edin. Otstupları siyahının bütün mərtəbələrinə də aid etmək olar. Bunun üçün “Для всех уровней” düyməsini sıxın. “Параметры для всех уровней” pəncərəsində lazımı parametrləri sazlayın.

“Символ после номера” açılan siyahısında nömrələnməni abzasdan ayıracaq simvolu seçə bilərsiniz. “Знак табуляции” nı qeyd edib “Добавить позицию табуляции” çekbosunu qeyd edib sayğacda nömrə ilə mət arasında məsafəni göstərmək olar. “Пробел” də seçmək mümkündür. və yaxud nömrələnmə ilə mətn arasında məsafə buraxmamaq üçün “нет” əmrini də seçə bilərsiniz.

Mövcüd siyahının başlanğıc nömrəsini dəyişmək də mükündür. Hansı ki, bu rəqəmdən başlayaraq nömrələnmə gedəcəkdir. Həmçinin siyahını sənəddəki əvvəlcə qeyd edilmiş siyahının davamı kimi də qeyd edilməsini təmin etmək olar. Bunun üçün siyahı kimi qeyd edilmiş abzası seçin, “Главная” vkladkasının “Абзац” qrupundakı “Нумерация” düyməsinin yanındakı oxu sıxın. Açılan siyahı qalereyasından “Задать начальное значение” , Və yaxud abzası qeyd edib konteks menunu çağırıb oradan “Задать начальное значение” əmrini seçin. Açılacaq “Определение нового формата номера” dialoq pəncərəsindən lazımı qeydiyyatı aparın.

Nömrələnmə onun hansı üsulla yaradılmasından asılı olmayaraq eyni qaydada pozulur. Bunun üçün pozulmalı abzasları seçin, “Главная” vkladkasının “Абзац” qrupundakı “Нумерация” düyməsinin yanındakı oxu sıxın. Açılan siyahıdan “нет” əmrini seçin.

Sənədin istənilən abzasını sortlaşdırmaq olar. Lakin, çox hallarda belə məsələ siyahılarda ehtiyac duyulur. Sortlaşmanı nömrələnmiş və markerlənmiş siyahılarda aparırlar. Çoxmərtəbəli siyahıları sortlaşdırmağa mənasızdır. Beləki bu zaman siyahının çoxmərtəbəlilik strukturu dağılır. Bunun üçün sortlaşmaya uyğun gələn siyahının abzaslarını qeyd edin, “Главная” vkladkasının “Абзац” qrupundakı “Сортировка” düyməsini sıxın. “Сортировка текста” dialoq pəncərəsində “тип” açılan siyahısında sortlaşdırılacaq verilənlərinin tipini seçin. Daha sonra isə sortlaşmanın istiqamət pereklyucatellərini qeyd edin – artma və ya azalmaya görə.


Əfqanoğlu