• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.İnterval

Sətrlərarası interval abzasdakı sətrlər arasındakı şaquli intervalın verilməsi üçündür. Sətrləarası intervallar adətən sətrlərdəki şriftlərin ölçüsünə uyğun olaraq ölçüsü olur. Beləliklə sətrlər arası intervalların ölçüsü şriftlərin ölçüsündən asılı olur. Adətən sətrarası interval 1,5-2,0 kimi qeyd edilir. Susmaya görə isə sətrarası interval 1.15 kimi ölçüdə olur. Bununla yanaşı onu da qeyd edimki sətrin sayı yəni ölçüsü 0.01sətir ölçüsü dəqiqliyində də verilə bilər. Bütün bu hallarda sətrlərarası intervalda bu ölçü şriftin növünün ölçüsündən asılıdır. Abzaslar arasındakı intervallar sətrlərarası intervallardan böyük ola bilər. Intervalların ölçüsü mətnin oxunuşunu asanlaşdırır. Susmaya görə abzaslar arasında interval abzasa qədər və abzasdan sonra 1pt artıq olur. Böyüdülmüş intervallar başlıqlar üçün də qeyd edilir.


Əfqanoğlu