• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Kolontitullar

Salam dostlar kursumuzun növbəti dərsi kolontitullarla iş olacaqdır. Kolontitullar səhifənin yuxarı, aşağı, sağ və sol hisəllərindəki boş sahələrdir. Bu sahələr çapa verilməyən sahələrdir. Çapa verilməyən sahələr olsa da bu o demək deyilki orada hansısa qeydiyyatın aparılması mümkün deyildir. Kolontitullara hər hansı bir mətn, cədvəl və ya qrafik element daxil etmək olar. Məsələn kolontitullara səhifələrin nömrəsini, tarixi, vaxtı, kompaniyanın emblemini, sənədin adını, faylın adını və s. bu kimi qeydiyyatın aparılması mümkündür. Sənəd tək səhifədən yox, bir neçə səhifədən də ibarət ola bilər. Sənəddə bütün səhifələrin kolontitulları eyni ola bilər. Lakin ayrı ayrı səhifələrdə fərqli kolontitullar da yaratmaq mümkündür. Tutaqki bütün səhifələrin kolontitullarını eyni saxlayıb baş səhifənin kolontitulunu digər səhifələrdən fərqli etmək mümkündür. Və yaxud tək və cüt səhifələrin fərqli kolontitullarını da vermək olar. Siz həmçinin bütün səhifələrdə hər birinə ayrılıqda fərqli kolontitullar da verə bilərsiniz. Kolontitulları siz müstəqil şəkildə özunüz yarada və ya proqramın sizə təklif etdiyi standart bloklar kolleksiyasından da istifadə edərək yarada da bilərsiniz.


Əfqanoğlu