• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Markirovkalı siyahılar

Markirovkalı siyahılar

Siyahı yaradərkən onun elementi yalnız abzas ola bilər, yəni sətr daxilində avtomatik nömrələnmə və ya markerlənməni həyata keçirmək olmur. Yəni, növbəti nömrələnmə və ya markerlənmə ENTER düyməsi ilə müəyyənləşir.

Beləliklə, siyahı kimi qeyd edilmiş bir neçə abzası qeyd edin. “Главная” vkladkasının “Абзац” qrupundakı “Маркеры” düyməsinin yanındakı oxu sıxın. Açılan siyahı qalereyasından lazımı marker növünü seçin. Mausun kursorun bu siyahıdakı variantların üzərinə gətirdikdə ilkin baxış rejimi avtomatik işə düşür və siz seçilmiş fraqmentin həmin variantla necə əks olunacağı əvvəlcədən görə bilirsiniz. Son istifadə olunmuş markerlər qalereyada xüsusi bölmədə cəmlənir. Əvvəlcədən markerlənmiş və ya cari siyahının markerlərini də dəyişmək mümkündür. Bunun üçün həmin abzasları seçin, “Главная” vkladkasının “Абзац” qrupundakı “Маркеры” düyməsinin yanındakı oxu sıxın. Açılan siyahı qalereyasından “Определить новый маркер” əmrini seçin. Açılacaq “Определение нового маркера” dialoq pəncərəsində “Символ” düyməsinisıxın. “Символ” dialoq pəncərəsində açılan “Шрифт” siyahısından istifadə ediləcək simvolların şriftini qeyd edin. Istənilən şriftlərdən istifadə etmək olar, lakin, ən maraqlı şriftlər Webdings, Wingdings, Wingdings2, Wingdings3 şriftləridir. Daha sonra istədiyiniz simvolu seçib OK düyməsini sıxın və ya həmin simvolun üzərində mausun sol düyməsini 2 dəfə klik edin.

Adətən markerlər siyahıların parametrlərini götürürlər. Lakin markerlərin parametrlərini dəyişmək də mümkündür. “Шрифт” düyməsini sıxın və açılacaq “Шрифт” dialoq pəncərəsindən “Шрифт и Интервал” vkladkasından lazımı parametrləri seçin. Bu zaman şriftin özünü dəyşmək olmaz, o zaman marker də dəyişəcəkdir.

Marker əvəzi şəkillərdən də istifadə etmək olar. “Определение нового маркера” dialoq pəncərəsindən “Рисунок” düyməsini sıxın və açılan “Рисованный маркер” dialoq pəncərəsindən lazımı şəkli seçin. “Выравнивание” açılan siyahısından markerin vəziyyətinə görə yerləşməni müəyyən edin.

Markerlənmiş siyahı növlərinin hər birinin özünün abzas üçün otstup parametləri və markerləri abzaslardan ayıran tabulasiyanın pozisiyaları mövcüddur. Bununla belə bu parametrlər dəyişdirilə bilər. Otstupları abzaslarda qeyd etdiyimiz kimi siyahılarda da qeyd edə bilərik. Lakin siyahılar üçün otstupların qeydiyyatının aparılmasını üçün olan xüsusi nastroykalardan istifadə etmək daha yaxşıdır. Bunun üçün siyahının istənilən abzasının üzərində mausun sağ düyməsini sıxın və açılan kontekst menudan “Изменитьотступы в списке” əmrini seçin. Açılacaq “Изменение отступов в списке” dialoq pəncərəsindən lazımı parametrləri seçin. “Положение номера” sayğacında nömrənin pozisiyası ilə səhifənin sol sahəsi arasında məsafəni qeyd edə bilərsiniz. “Отступ текста” sayğacında birinci abzasdan başqa yerdə qalan digər abzasların səhifənin sol sahəsinə qədər olan məsafəni qeyd edə bilərsiniz. “Символ после номера” açılan siyahısında isə nömrədən abzasdakı mətni ayıran simvol seçilir. “Знак табуляции” seçə bilərsiniz. Bu zaman “Добавить позицию табуляции” çekboksunu qeyd edib, sayğacda mətnlə nömrələr arasındakı məsafəni qeyd edə bilərsiniz. “Пробел” seçdikdə isə nömrə ilə mətn arasında 1 probel qədər məsafə olacaqdır. Həmçinin “нет” əmrini seşsəniz o zaman nömrə ilə mətn arasında heç bir simvol olmayacaqdır.

Markerlənmə onun hansı üsulla yaradılmasından asılı olmayaraq eyni qaydada pozulur. Bunun üçün pozulmalı abzasları seçin, “Главная” vkladkasının “Абзац” qrupundakı “Маркеры” düyməsinin yanındakı oxu sıxın. Açılan siyahıdan “нет” əmrini seçin.


Əfqanoğlu