• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Mətnin qeydiyyatı

Sənədə daxil olan mətnin tamamilə və ya müəyyən bir hissəsini qeyd etmək mümkündür. Bunun üçün sadəcə olaraq kursoru qeyd etmək istədiyimiz sözün və ya bir neçə sözün, cümlənin, abzasın hətta bütün mətnin üzərinə qoyub, mausun sol düyməsini basılı saxlayıb qeyd etmək istədiyimiz yerə qədər dartırıq və mausun sol düyməsini buraxırıq. Beləliklə biz mətndə istədiyimiz hər hansı bir hissəni qeyd etdik. Qeyd edilmiş hissəni biz həmçinin poza, kəsə və kopyala bilərik. Beləliklə bu qeyd edilməni kursor vasitəsilə etdik, lakin qeyd edilmənin bir neçə üsulu da vardır. Əgər biz sənəddəki bütün mətni qeyd etmək istəyiriksə, o zaman CTRL+A klavişlərinin kombinasiyası vasitəsilə bunu həyata keçirə bilərik. Hər hansı bir sözü qeyd etmək üçün isə həmin sözün üzərində mausun sol düyməsini 2 dəfə sıxmaq kifayətdir. 3 dəfə sıxdıqda isə bütün abzas qeyd edilir. Bəzən bizə sənədin müəyyən hissəsindən sənədin sonuna qədər olan hissəni qeyd etmək lazım olur. Bu zaman bizə lazım lan hissədə kursoru yerləşdirib SHİFT+CTRL+END klavişlərinin kombinasiyası sıxılır. Qeyd edilən hər hansı bir fraqmenti qeyd edilmədən çıxartmaq üçün isə mausun sol düyməsini bir dəfə redaktə sahəsinin istənilən hissəsində sıxmaq kifayətdir.


Əfqanoğlu