• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Mündəricat

Bu dərsimizdə biz mündəricatların yaradılmasını öyrənəcəyik. Mündəricatların yaradılması üçün vacib məqamlardan biri mətnin qeydiyyatının düzgün aparılmasıdır. Mündəricat xüsusi bir sahə kimi əlavə olunur və kursoru onun üzərinə gətirdikdə solğun rəngli fonla əks olunur. Lakin çap vaxtı bu fon əks olunmur. Bir məqamı da nəzərəinizə çatdırımki ola bilsin mündəricat yığılandan sonra sənəddə hər hansı dəyişiklik edilib, yəni yeni mətn əlavə edilib yeni başlıqlar vardır və ya müəyyən mətn pozulub və s. bu zaman mündəricatı yeniləmək lazımdır.


Əfqanoğlu