• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Səhifənin parametrlərinin sazlanması

Səhifənin parametrlərinin sazlanması

Səhifənin əsas parametrlərinə səhifənin ölçüsünü, sahəsini və səhifənin orientasiyasını aid etmək olar. Səhifənin parametrlərini bir sənədə olduğu kimi həmdə sənədin ayrı ayrı hissələrinə də tətbiq etmək mümkündür. Səhifənin parametrlərini sazlamaq üçün “Разметка страницы” vkladkasının “Параметры страницы” qrupundakı elementlərdən istifadə edirlər.

Səhifənin ölçüsünü vermək üçün “Разметка страницы” vkladkasının “Параметры страницы” qrupundakı “Размер” düyməsinə sıxırıq. Açılan menudan bizə lazım olan ölçünü seçirik.

Əgər sizə uyğun ölçü açılan siyahıda yoxdursa o zaman “другие размеры страниц” düyməsini seçin. Açılan “Параметры страницы” dialoq pəncərədən “Ширина” və “Высота” sahələrində sayğac vasitəsilə sizə lazım olan ölçüləri qeyd edə bilərsiniz. Səhifəyə verilməsi mümkün maksimal hündürlük və en 22 düym yəni 55.87 smdir. Minimal en və hündürlük isə 0.26 sm vermək mümkündür.

Səhifənin sahələrini vermək üçün “Разметка страницы” vkladkasının “Параметры страницы” qrupundakı “Поля” düyməsinə sıxırıq. Açılan menudan bizə lazım olan sahəni seçirik. Əgər sizə uyğun sahə açılan siyahıda yoxdursa o zaman “Настраиваемые поля” düyməsini seçin. Açılan “Параметры страницы” dialoq pəncərədən “Поля” sahəsində “Верхнее, Нижнее, Левое, Правое” sahələrində sayğac vasitəsilə sizə lazım olan sahələrin ölçülərini qeyd edə bilərsiniz. Həmçinin siz buradan səhifənin kitab və ya albom versiyasında olmasını qeyd edə bilərsiniz. Səhifənin çap olunacaq vərəqlərin hər iki üzündə çap olunmasını əvvəlcədən tənzimləmək üçün “несколько страниц” sahəsindəki açılan menudan “зеркальные поля” əmrini qeyd edirsiniz. Həmçinin çap olunacaq vərəqlərin tikilməsi üçün müəyyən əlavə sahə də vermək olar. Bunun üçün “Переплет” sahəsindəki sayğacda həmin bu tikiliş üçün nəzərdə tutulan əlavə sahənin ölçüsünü qeyd edilir. Tikiliş sahəsənin vərəqin sol və ya yuxarı hissəsindən qeyd edilməsi üçün isə “Положение переплета” açılan menusundan müvafiq əmri seçirsiniz. Onu da qeyd edimki tikiliş üçün verilmiş sahə sənədin işçi sahəsini kiçildəcəkdir. Sahələrin minimal ölçüsü printerin parametrlərindən asılıdır. Əgər qeyd etdiyiniz sahə ölçüsü printerin parametrlərindən kiçikdirsə o zaman bu xəbərdarlıq sorğu dialoq pəncərəsi açılacaqdır.

“Исправить” düyməsini sıxdıqda printer üçün mümkün minimal sahə qeyd ediləcəkdir. Həmçinin həddən böyük ölçülü sahə də verdikdə də müəyyən problemlər ola bilər. Bu zaman “ok” düyməsini sıxırsınız və dəyişikləri özünüz qeyd edirsiniz.

Ümumiyyətlə sənədin sahələrini “Разметка страницы” rejimində işçi sahədə yuxarı və sol tərəfdə olan ölçü xətkeşlərindən də müəyyən etmək olar. Sahələr ölçü xətkeşində daha tünd rəngdə qeyd edilib. Əsas sahə yəni məzmun olan sahə isə ölçü xətkeşində nisbətən açıq rəngdə əks olunub. Həmçinin ölçü xətkeşində bu sahələri sürüşdürməklə də sahələri böyüdüb kiçiltmək mümkündür.

Sənədin çap olunacaq vərəqdə kitab şəklində yəni vərəqin uzununa və ya albom çəklində yəni vərəqin eninə çap olunmasını təmin etmək üçün isə Səhifənin sahələrini vermək üçün “Разметка страницы” vkladkasının “Параметры страницы” qrupundakı “Ориентация” düyməsinə sıxırıq. Açılan menudan bizə lazım olan müvafiq əmri seçirik. Orientasiyanın bütün sənəd üçün qeyd edilməsi üçün “Вид” menusunda “Параметры страницы” düyməsini sıxın. “Параметры” dialoq pəncərəsində “Поля” sahəsində lazımı orientasiyanı və “Применить” açılan siyahı menusundan isə lazım olan parametrləri seçirik.


Əfqanoğlu