• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Şəkillərin qeydiyyatı I

Şəkillərin qeydiyyatı I

Bu dərsimizdən etibarən Worddə şəkillərlə işləməyi öyrənəcəyik. Word sənədi müxtəlif qrafik obyektlərlə işləmək imkanı verir. Bunlar qrafik fayl şəkilləri, Microsoft Office-in kliplər kolleksiyasından olan şəkillər, təşkilati və adi diaqramlardır.

Müəyyən mənada qrafik obyektlərə WordArt obyektlərini də aid etmək olar. Və nəhayət Vord imkanlarından istifadə edərək bir sıra sadə şəkillər - qrafik elementlər də yaratmaq mümkündür. Sənədə qrafik elementlərin əlavə edilməsi üçün “Вставка” vkladkasının “Иллюстрации” və “Текст” qrupuna daxil olan elemntlərdən istifadə edilir. Qrafik fayl şəkilləri və Microsoft Officin kliplər kolleksiyasından olan şəkillərlə işləmək üçün “Формат” kontekst vkladkasının “Работа с рисунками” vkladkalar qrupundan istifadə edilir. Bu vkladka şəkili qeyd etdikdə avtomatik olaraq yaranır. Şəkili qeyd etmək üçün sadəcə onun üzərində mausun kursorunu bir dəfə klik etmək kifayətdir. Bu zaman şəkilin markerləri yaranır. Şəkili pozmaq üçün isə sadəcə olaraq şəkili qeyd edib DELETE düyməsini sıxırıq.

Microsoft Word bizə bütün əsas qrafik formatlardan ibarət qrafik şəkilləri sənədə əlavə etmək imkanı verir: bunlar *jpeg, *png, *bmp, *gif, *tiff və s. formatlardır.

Beləliklə şəkili yerləşdirmək istədiyiniz yerə mausun kursorunu qeyd edin. Lakin siz sonradan bu şəkilin yerini də dəyişə bilərsiniz. “Вставка” vkladkasında “Рисунок” düyməsini sıxın. Açılacaq “Вставка рисунка” pəncərəsində lazımı direktoriya ilə hərəkət edib şəkilin yerləşdiyi qovluğa daxil olun. Oradan sənədə yerləşdirmək istədiyiniz faylı seçin və “Вставить” düyməsini sıxın və ya sadəcə olraq faylın üzərində mausun sol düyməsini 2 dəfə sıxın. Beləliklə biz şəkili sənədə yerləşdirmiş olduq.

Indi isə Microsoft Officein kliplər kolleksiyasından olan şəkilləri sənədə daxil etməyə baxaq. Microsoft Officedə kliplər dedikdə multimedia faylları nəzərdə tutulur: bunlar şəkil, səs, animasiya və filmlərdir. Burada biz həm Microsoft Office paketində mövcud olan kliplər kolleksiyasından həm də əgər internetə qoşuluyuqsa internetdə olan Microsoft saytının veb-kolleksiyasından da istifadə edə bilərik. Beləliklə şəkili yerləşdirmək istədiyiniz yerə mausun kursorunu qeyd edin. Siz sonradan bu şəkilin yerini dəyişə də bilərsiniz. “Вставка” vkladkasında “Клип” düyməsini sıxın. Bundan sonra “Клип” tapşırıqlar sahəsi açılacaqdır. “Искать” sahəsində sizə lazım olan şəkili açar sözlərlə axtara bilərsiniz. “Просматривать” açılan sahəsindən axtarış aparmaq istədiyiniz kolleksiyaları qeyd edin. lazım olmayan kolleksiyaların çekboksunu söndürün. “Искать объекты” açılan sahədən isə hansı tip obyekti axtarırsınızsa onun tipinin qarşısındakı çekboksu qeyd edin digərlərini isə deaktiv edin. bizə şəkil tipi lazım olduğu üçün biz onu qeyd edirik və nəhayət “Начать” düyməsini sıxırıq. “Клип” tapşırıqlar sahəsində tapılmış şəkillərin eskiziləri əks oluacaqdır. Şəkili sənədə daxil etmək üçün bu eskizin üzərinə sıxın.

Əgər siz açar sözlər vasitəsi ilə lazımı şəkili tapa bilmədinizsə o zaman “Организатор клипов” pəncərəsindən istifadə edin. Bu pəncərəni çağırmaq üçün “Клип” tapşırıqlar sahəsinin aşağısındakı “Упорядочить клипы” düyməsini sıxın. Pəncərənin sol tərəfindəki “список коллекций” siyasından istifadə edərək uyğun şəkil bölməsini seçin. Uyğun gələn şəkili tapdıqdan sonra onun eskizini qeyd edib mausun sol düyməsini sıxılı saxlayaraq “Организатор клипов” sahəsindən vord senedinə sürüşdürün.

Beləliklə biz sənədimizə Microsoft Officein kliplər kolleksiyasından olan şəkili də yerləşdirdik. Ilkin olaraq şəkil sənədə quraşdırılmış obyekt kimi yerləşdirilir – yəni qeyd edilən mətn axıntısız olur – yəni şəkili sağ və ya sol tərəfdən əhatə etmir. Şəkili sənəddə rahat yerini dəyişmək üçün ona mətnin axıntısı rejimlərindən birini tətbiq etmək lazımdır. Bunun üçün şəkili qeyd edin, “Формат” vkladkasında “Упорядочить” qrupuna daxil olan “Обтекание текстом” düyməsini sıxın. Açılmış alt menudan lazım olan variantı seçin.

Beləliklə mətn axıntısı baş tutduqdan sonra biz şəkili sadəcə olaraq mausun köməkliyi ilə istənilən yerə sürüşdürə bilərik. Bunun üçün şəkili qeyd edin və mausun kursorunu şəkilin üzərinə elə gətirin ki onun üzərində 4 tərəfə istiqamətlənmiş ox işarəsi yaransın. Burada diqqət edin ki mausun kursoru markerlərə dəyməsin. Sonra isə mausun sol düyməsini sıxılı saxlayaraq istədiyiniz yerə sürüşdürün. Sürüşdürmə zamanı gördüyünüz kimi şəkil solmuş kimi əks olunacaqdır. əgər siz şəkili şaquli və ya üfüqi istiqamətdə titrətmədən yəni istiqamətini dəyişdirmədən sürüşdürmək istəyirsinizsə o zaman SHİFT düyməsini də sürüşdürmə zamanı sıxılı saxlayın.

Biz həmçinin şəkilin sənəddə dəqiq yerləşməsini də qeyd edə bilərik. Bunun üçün “Формат” vkladkasında “Упорядочить” qrupuna daxil olan “Положение” düyməsini sıxın. Açılacaq qalereyada lazımı yerləşdirmə variantlarından birini seçin. Mausun kursorunu variantlar üzərinə gətirdikdə öncədən baxış rejimi işə düşəcək və siz şəkilin harada və necə yerləşəcəyini əvvəlcədən görmüş olacaqsınız. Yerləşmənin və mətn axıntısının daha dəqiq parametrlərini vermək istəsəniz o zaman “Положение” düyməsinin qalereyasının altındakı “Дополнительные параметры разметки” düyməsini sıxın. Açılacaq “Дополнительная разметка” pəncərəsinin “Положение рисунка” vkladkasında şəkilin sənədin elementlərinə - səhifənin kənarlarına, polyalarına mətnin kolonlarına nisbətdə dəqiq yerləşdirilməsinin qeydlərini, “Обтекание текстом” vkladkasında isə mətnin şəkilə nisbətdə məsafəsini və digər yerləşmə parametrlərinin dəqiqliklə qeydiyyatını apara bilərsiniz.


Əfqanoğlu