• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Sinonimlər

Sənədin yazılma qaydası parlaq və aydın olmalıdır. Eyni sözlərin dəfələrlə təkrarı, tavtologiya, danışıq ştampları – bunlar hamısı mətnin gözəlliyini korluyur. Bu məsələnin həlli üçün də Wordün təklif etdiyi bir imkan vardır. Bu Word 2007-də olan sinonim lüğət vasitəsilə baş verir. Burada sinonimlərlə yanaşı ola bilsinki bu sözə yaxın olan sözlər həmçinin antonimlər də əks olunsun.


Əfqanoğlu