• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Standart bloklar

Standart bloklardan tez-tez istifadə edilən mətn və qrafik obyektlər üçün istifadə etmək mümkündür. Bu məktubların, müqavilələrin, razılıqların, ünvanların və s. bu kimi verilənlərin standart məzmunları ola bilər. Blok həmçinin yadda saxlanılan verilənlərin formatlaşdırma parametrlərinin yəni şriftlərin növünü, ölçüsünü, abzasların parametrlərini və s. bu kimi parametrləri də yadda saxlayır. Word 2007-nin həmçinin quraşdırılmış standart blokları da vardır. Quraşdırılmış standart bloklar kolontitullar yaradılması, səhifələrin nömrələnməsi, titul səhifələri, cədvəl və formulların əlavə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onlarda adətən müəyyən mətn məzmunu olmur, onlar istifadəçi tərəfindən doldurulur. Blokları özünüz yaradıb və xüsusi bloklar kolleksiyasında və sənədin şablonunda yadda saxlaya bilərsiniz. Hər blok unikal ada malikdirki, bunun hesabına da lazım olan bloku tez tapmaq mümkün olur. Bloklar bir növ avtomətnlərin analoqudur. Uğurlar...


Əfqanoğlu