• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

Word kursu.Stil I

Stil I

Sənədlə işləyərkən biz tez tez eyni mənşəli fraqmentlərə, məsələn başlıqlara, şəkillərin adlarına, cədvəllərin adlarına və ya əsas mətnə eyni format verməli oluruq. Əlbəttə, biz bu cür eynimənşəli fraqmentlərə ayrılıqda hər dəfə eyni formatları verə bilərik, lakin qəbul etmək lazımdır ki, bu çox vaxt aparır və hər fraqment üçün uyğun formatlaşdırma parametrlərini yadda saxlamaq da çətin olacaqdır.

Bu məsələnin asan həlli üçün biz stillərdən istifadə edəcəyik. Stil mətnin abzaslarına, cədvəllərə, siyahılara, əsas mətnə və simvollara – onların xarici görünüşünə cəld dəyişiklik etmək üçün istifadə edilən formatlaşdırma parametrləri məcmuusudur. Abzasın stili abzasın xarici görünüşünü müəyyən edir, yəni onun şriftinin parametrini, mətnin yerləşməsini, tabulyasiyasını, yerləşmə və sərhədlərini verir. Stillər müvafiq fraqmentlərin yəni, başlıqlara, cədvəllərə, siyahılara, abzaslara və s. fraqmentlərə şriftin parametrini, mətnin yerləşməsini, tabulyasiyasını, yerləşmə və sərhədlərini və s-lərə eyni parametrlər verir. Siyahıların stilləri bütün siyahılara eyni yerləşmə, eyni marker və numerasiya və eyni şriftlər tətbiq edir.

Hər şablon yaradılan sənədə verilən stil dəstlərindən ibarətdir. Gələcəkdə sənədlə iş zamanı stilin parametrlərini dəyişmək, digər şablon və sənədlərdən stillər əlavə etmək və yeni stillər yaratmaq mümkündür. Stilləri sənəddə və ya şablonda yadda saxlamaq mümkündür. Stilin həmişə adı olur. Eyni adlı stil müxtəlif şablon və sənəddə müxtəlif parametrlərdə ola bilər.

Stillərlə işləmək üçün “Главная” vkladkasının “Стили” qrupundakı elementlərdən həmçinin “Стили” tapşırıqlar sahəsindən, “Применить стили” və “Инспектор стилей” sahələrindən istifadə edilir.

Susmaya görə sənəd yaradılarkən “Обычный” stilindən istifadə edilir. Sənədin qeydiyyatı zamanı müxtəlif fraqmentləri müxtəlif formatda qeyd etmək lazım gəlir. Bunun üçün hər hansı formatını dəyişmək istədiyiniz elementi seçin, tutaqki, başlıq olacaq mətni seçin və “Главная” vkladkasının “Стили” qrupundakı stillərdən istifadə edin. Əgər lazımı stil əks olunmadısa o zaman “Экспресс-стили” sahəsinin açılması üçün “Дополнительные параметры” düyməsini sıxın, və sizə lazım olan stili seçin. “Экспресс-стили” qalereyasında hər stilin öz adı qeyd edilmişdir. Əksər hallarda bu ad tam əks olunmur, lakin kursoru onun üzərinə gətirdikdə axıcı element işə düşür və stilin tam adı bu elemetdə əks olunur. Həmçinin stilin özünün üzərində parametrlərin nümünəsi əks olunmuş olur. Bundan əlavə stillərin üzərinə kursoru yaxınlaşdırdıqda öncədənbaxış rejimi işə düşür və siz seçilmiş fraqmentin həmən stillə necə əks olunacağını görə bilərsiniz. “Экспресс-стили” qalereyasında qeydiyyat üçün lazım olan bütün stillər olmaya bilər. Bu zaman “Стили” tapşırıqlar sahəsindən istifadə etmək lazımdır. Bu sahəni çağırmaq üçün “Главная” vkladkasının “Стили” qrupunun aşağı sağ küncündəki düyməni sıxın. Tapşırıqlar sahəsində lazım olan stilin adının üzərinə mausla klik edin. Əgər tapşırıqlar sahəsində lazımı stil əks olunmursa o zaman “Параметры” üzərinə sıxın. Açılacaq “Параметры области стилей” pəncərəsindəki “Отображенные стили” açılan siyahısından “Все” bəndini seçin. “Стили” tapşırıqlar sahəsində stilin adı və ona uyğun olan nümünə əks olunur. Öncədən baxış rejimi bu zaman işləməsə də axıcı elementdə əsas xarakteristikalar əks olunacaqdır. Bunun üçün mausun kursorunu bir az onun üzərində saxlamaq lazımdır.

Stilin seçilməsi üçün həmçinin “Применить стили” tapşırıqlar sahəsindən də istifadə etmək olar. Bu tapşırıq sahəsini çağırmaq üçün “Экспресс-стили” qalereyasından “Применить стили” əmrini seçin və ya CTRL+SHİFT+S düymələrinin kombinasiyasını sıxın. Açılan pəncərənin “Имя стиля” hissəsinə lazımı stili qeyd edin və ya ENTER düyməsini sıxın yadaki “Применить” düyməsinin üzərinə klik edin.

Siz həmçinin stil üçün quraşdırılmış parametrləri dəyişdirə də bilərsiniz. Bunu etməyin ən asan yolu seçilmiş fraqmentin üzərində həmin fraqmentin parametrlərini stilə tətbiq etməkdir. Bunun üçün hər hansı bir fraqmenti seçirsiniz və onu stilini yəni abzasların, şriftlərin, siyahıların, sərhədlərin və s. parametrlərini verirsiniz. Bundan sonra “Экспресс-стили” qalereyasında və ya “Стили” tapşırıqlar sahəsində dəyişdiriləcək stilin adının üzərində mausun sağ düyməsini klik edin. Açılacaq kontekst menuda “Обновить в соответствии с выделенным фрагментом” əmrini seçin.

Worddə əvvəlcədən hazırlanmış bir neçə stil cədvəlləri dəstləri mövcuddur. Hər stil cədvəli əsas mətnin, başlıqların və digər elementlərin stillərindən ibarətdir. Bu stil dəstlərindən istifadə etmək üçün “Главная” menusunun “Стили” qrupunda “Изменить стили” düyməsini sıxırıq və açılan siyahıdan “Набор стилей” əmrini seçin və oradan sizə uyğun gələn stil dəstini seçin. Mausun kursorunu bu stil dəstlərinin üzərinə gətirdikdə öncədən baxış rejimi işə düşəcək və siz tətbiq etmək istədiyiniz stil dəstinin sənəddə necə əks olunacağını görə bilərsiniz. Bu stil dəstlərini biz özümüz də yarada bilərik. Stillerin yeni parametrləri sənədin bütün fraqmentlərinə tətbiq olunacaq. Siz həmçinin bütün parametrləri yox yalnız şriftləri də dəyişə bilərsiniz. Bunun üçün “Главная” menusunun “Стили” qrupunda “Изменить стили” düyməsini sıxırıq və açılan siyahıdan “Шрифты” əmrini seçin. Açılacaq siyahıdan sizə uyğun başlıq və mətnin şriftlərini qeyd edin. Mausun kursorunu bu şriftlərin üzərinə gətirdikdə öncədən baxış rejimi işə düşəcək və siz tətbiq etmək istədiyiniz şriftin sənəddə necə əks olunacağını görə bilərsiniz.Siz həmçinin bütün parametrləri yox yalnız şriftlərin rəngini də dəyişə bilərsiniz. Bunun üçün “Главная” menusunun “Стили” qrupunda “Изменить стили” düyməsini sıxırıq və açılan siyahıdan “cveta” əmrini seçin. Açılacaq siyahıdan sizə uyğun şrift və arxa fon rəngini qeyd edin.Mausun kursorunu bu rənglərin üzərinə gətirdikdə öncədən baxış rejimi işə düşəcək və siz tətbiq etmək istədiyiniz rəngin sənəddə necə əks olunacağını görə bilərsiniz.


Əfqanoğlu