• Baş səhifə
  • Kitabxana
  • Rəy, təklif və iradlar
  • Haqqımızda
  • Əlaqə
reklam reklam reklam reklam reklam
saytda reklam
reklam yeri

MS Word kursu

Dərs 1. Giriş

Dərs 2. Word ilə tanışlıq

Dərs 3. Faylın açılması

Dərs 4. Sənədin yadda saxlanılması

Dərs 5. Sənədə baxış rejimləri

Dərs 6. Mətnin qeydiyyatı

Dərs 7. Mətnin daxil edilməsi

Dərs 8. Avtoəvəzləmə

Dərs 9. Xüsusi simvolların daxil edilməsi

Dərs 10. Standart bloklar

Dərs 11. Səhifənin parametrlərinin sazlanması

Dərs 12. Kolontitullar

Dərs 13. Səhifələrin nömrələnməsi

Dərs 14. Titul səhifə

Dərs 15. Mündəricat

Dərs 16. Mətnin yazılma dili

Dərs 17. Düzgün yazılışın yoxlanılması

Dərs 18. Mətnin axtarışı və əvəzlənməsi

Dərs 19. Sinonimlər

Dərs 20. Yerdəyişmə və kopyalama

Dərs 21. Şriftlərin parametrlərinin sazlanması I

Dərs 22. Şriftlərin parametrlərinin sazlanması II

Dərs 23. Arxa fon və baş hərflər

Dərs 24. Abzasların qeydiyyatı

Dərs 25. İnterval

Dərs 26. Çərçivələrin qurulması

Dərs 27. Abzasın arxa fon rənginin verilməsi

Dərs 28. Siyahı

Dərs 29. Markerli siyahılar

Dərs 30. Çoxmərtəbəli siyahılar

Dərs 31. Stil I

Dərs 32. Stil II

Dərs 33. Formatlamanın təmizlənməsi

Dərs 34. Cədvəl I

Dərs 35. Cədvəl II

Dərs 36. Cədvəl III

Dərs 37. Cədvəl IV

Dərs 38. Cədvəl V

Dərs 39. Cədvəl VI

Dərs 40. Cədvəl VII

Dərs 41. Şəkilllərin qeydiyyatı I

Dərs 42. Şəkilllərin qeydiyyatı II

Dərs 43. Şəkilllərin qeydiyyatı III


Əfqanoğlu