İnsan organlarıAşağıdaki çalışmaları sırayla yapın. Bu çalışmaları, İngilizce'deki yeni kelimeleri hızla öğrenmenize ve ezberlemenize yardımcı olacak. Ara sıra tekrarlamayı unutmayın.

1. Önce konuşmacıdan sonra tekrarlayın.
2. Daha sonra her şeyi hatırlayıp hatırlamadığınızı kontrol edin.
3. Kelimeleri dinleyin ve ne olduğunu hatırlamaya çalışın.
4. Bir kalem ve bir parça kağıt alın. Dikte yazın.
5. Dikteyi kontrol edin.

İngilizce yeni kelimeler

Organ - Organ

Brain - Beyin

Kidney - Böbrek

Intestine - Bağırsak

Heart - Kalp

Liver - Karaciyer

Stomach - Mide

Bladder - Mesane

Muscle - Kas

Bone - Kemik

Lung - Akciğer

Spleen - Dalak

Skin - Cilt

Thyroid - Tiroid

Trachea - Nefes borusu

Gallbladder - Safra kesesi