Rusça Anatomi

Bu derste Anatomi konusunda Rusça kelimeler öğreneceğiz.İnsan anatomisi üzerine Rusça kelimeler.

Bu dersimizde Rusça Anatomi konusuna devam edeceğiz. Son İnsan Anatomisi Bölüm I adlı dersimizde insan anatomisi ile ilgili birkaç kelime öğrendik. Anatomi, insan vücudu ile ilişkili yapıların incelenmesidir. İnsan vücudu genellikle karmaşık bir makine olarak düşünülür. Makinenin çalışması için tüm parçalarına sahip olması gerekir, ancak buna ek olarak bu parçaların her biri en iyi şekilde çalışmalıdır. Bir kişinin organları düzgün çalışmıyorsa, o kişide bir hastalık vardır. Bu, bir kişinin bir doktora danıştığı zaman, eğer Rusça konuşulan bir ülkedeysenizse veya doktorunuz Rusça konuşuyorsa tabii ki, onunla Rusça konuşmalısınız. Bu yüzden insan anatomisi üzerine Rusça kelimeler öğrenmek sizin için faydalı olabilir.

Eğer, bu dersi izliyorsanız, demek ki, Rusça'da anatomi ile ilgili kelimeleri en kolay ve en hızlı şekilde öğrenmek istiyorsunuz. İyi haber - doğru yere geldiniz! Belki de insan anatomisi üzerine Rusça kelimeler öğreten çeşitli kaynaklara bakmak için biraz zaman harcadınız ve çok sayıda seçenekten son derece bıktınız. Gerçekten de, öğrenmek için kullanacağınız kaynakları bulmak için harcadığınız zaman ve çaba, öğrenmekten daha stresli ve cansıkıcı olabilir!

Öncelikle bu dersin sözlüğünde yer alan kelimeler ile sadece Rusça insan anatomisi ile ilgili kelimeleri değil, aynı zamanda hayvan anatomisi ile ilgili kelimeleri de öğreneceksiniz. Dolayısıyla, anatomimizle ilgili hemen hemen her şey diğer memeliler için de geçerlidir ve çoğu genellikle omurgalılara aittir.

Öyleyse, insan anatomisi üzerine Rusça kelimeler öğrenelim. Tabii ki, Rusça'da insan anatomisinin yapılarını hücre altı düzeyde, örneğin hücre çekirdeğinden moleküler düzeye kadar olan kelimeleri öğrene biliriz. Bununla birlikte, kelime dil açısından daha az ilgi çekicidir, çünkü kelime dağarcığının çoğu Yunan veLatin kökenlidir. Bu nedenle, bu derste genel organlara odaklanalım.

Rusça Anatomi

İnsan anatomisi Rusça

Çoğu durumda, iskeletteki ("скелет") tek tek kemikler ("кости") adlarını bulundukları vücut bölümlerinden alırlar; örneğin, uyluk kemiğine, uyluk kelimesinin ("бедро") sıfat biçimi kullanılarak, uyluk kemiği ("бедренная кость") denir. Bununla birlikte, bazı kemiklerin kendi özel isimleri vardır. Bir örnek, kaburga ("ребро") kelimesidir.

İnsan vücudu gerçek bir mucizedir. Çocuk bedenlerini keşfetmekle çok ilgilenir. İnsan anatomisinin öğrenilmesi, vücut bölümlerinin adlandırılması ile başlar. Ancak bazen organları sadece anatomik ve fizyolojik açıdan incelemek ilginç değildir. Çocuklar Rus dilini öğrenmek için çok zaman harcıyor ve Rusça kursunda öğrendiğimiz Rusça İnsan Anatomisi konusunu, deyim ve etnografyadan ek ofadelere dayanarak çeşitlendirmeye karar verdik.

İnsanlar, düşüncelerini, duygularını ve deneyimlerini ifade etmeyi ve başkalarıyla iletişim kurmayı kolaylaştırmak için konuşmalarında deyim ve atasözleri kullanırlar. Dil ise durağan halk deyişleri sayesinde daha parlak ve yaratıcı hale gelir. Bunları çocukluktan itibaren duyar, kitaplarda okur ve konuşmamızda doğru kullanmayı öğreniriz. Şimdi insan anatomisi üzerine Rus atasözlerini öğrenelim.

İnsan anatomisi üzerine Rus atasözleri.

"Кто родом кулак, тому не разогнуться в ладонь." - Yumruktan gelen kimse avuç içine bükülemez. (Bu atasözünün anlamı, soyu ve kabileyi bahs etmesi olarak anlaşılabilir.)

"Одна челка хорошо, а две лучше." - Bir perçem iyidir, ama ikisi daha iyidir.

"Череп пьет - черт крестится." - Kafatası içer - şeytan kendine haç çeker.

Rusça insan anatomisi üzerine kelimelerin yazımı ve telaffuzu.

[ бр’ушн`ай’а п`оласт’ ] Karın boşluğu
[ зрач’`ок ] Göz bebeyi
[ арт’`эр’ий’а ] Arter
[ краваабращ’`эн’ий’э ] Kan dolaşımı
[ ч’`эр’ип ] Kafatası
[ бр`онха ] Bronş
[ г`орла ] Boğaz
[ б’`уст ] Göğüs
[ икра н`ог’и ] Baldır
[ пласкаст`оп’ий’э ] Düz tabanlık
[ ск`ула ] Elmacık kemiği
[ ч’`эл’уст’ ] Çene
[ падбар`одак ] Çene
[ тр`уп ] Ceset
[ й’амка на щ’ик’э ] Gamze
[ ч’`элка ] Perçem
[ д’исна ] Diş eti
[ р`од’инка ] Ben
[ п`упок ] Göbek
[ лад`он’ ] Avuç
[ сл’уна ] Salya
[ ап`эн’д’икс ] Apandisit
[ п`ол ] Cinsiyet
[ б’идр`о ] Uyluk
[ й’изыч’`ок ] Küçük dil
[ пазван`ок ] Omur
[ сас`ок ] Meme ucu
[ кал’`энай’а ч’`ашыч’ка ] Diz kapağı
[ мар’щ’`ина ] Kırışıklık
[ гал’инаст`оп ] Topuk

Eğitimin ücretsiz ve herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden bir süre önce biz tamamen ücretsiz olarak gelişmeye devam etme kararı aldık. Ancak yeni eğitim dersleri yaratmaya devam etmek için okuyucularımızın maddi desteğine ihtiyacımız var. Sitemizi geliştirmeye ve ilgili maliyetleri ödemek için yardıma ihtiyacımız vardır.
Yaptığımız eğitim kurslarını beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanızsa, o zaman bizim hesaplara bağış yaparak bize destek ola bilirsiniz.